Film wyjaśniający: Doxis iRoom w praktyce

Doxis iRoom w Eissmann Group Automotive

Współpraca z dostawcami

Dzięki Doxis iRoom firmy mogą bezpiecznie włączać zewnętrznych partnerów biznesowych w swoje procesy i wymieniać aktualne informacje w czasie rzeczywistym. Eissmann Group Automotive używa tej bezpiecznej platformy do pracy z ponad 2000 dostawców z całego świata.

Ten film pokazuje

  • Jak Eissmann Group Automotive wzbogaca swój portal klienta za pomocą Doxis iRoom
  • W jakie procesy firma aktywnie włącza dostawców
  • Jak Doxis iRoom upraszcza współpracę z dostawcami
  • Jak cyfrowe akta dostawców zapewniają ich widok 360°

Więcej z Eissmann Group Automotive

Eissmann Group Auto­motive: Strategia ECM dla całej firmy

Obejrzyj Wideo klienta