Arkusz danych: Doxis BPM

Elastyczne zarządzanie procesami z Doxis

Doxis Task & Process Management: BPM z Doxis

Już prawie! W ciągu kilku minut otrzymasz od nas wiadomość e-mail z linkiem dostępu.

Elastyczne zarządzanie procesami z Doxis

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) w Doxis łączy zadania sytuacyjne ze znormalizowanymi i zautomatyzowanymi procesami biznesowymi – a wszystko to w jednym programie. BPM w Doxis zarządza wszystkimi obiektami i usługami informacyjnymi w kontekście ECM i BPM na znormalizowanej platformie obsługi treści z jednolitymi metadanymi.

Ten arkusz danych pokaże Ci

  • Jak używać koszyków roboczych w Doxis4 Workbasket Service
  • Jak elastycznie planować zadania w usłudze Doxis4 Task Management Service
  • Jak usługa Doxis4 Process Management Service mapuje znormalizowane procesy
  • Jakie korzyści przynosi hybrydowe BPM z elementami ad hoc i wstępnie skonfigurowanymi procesami