Historia klienta: Eissmann Group Automotive

Międzynarodowa strategia cyfryzacji z ECM

Eissmann Group Automotive: Międzynarodowa strategia cyfryzacji

Już prawie! W ciągu kilku minut otrzymasz od nas wiadomość e-mail z linkiem dostępu.

ECM dla całej firmy

Gdy placówki, klienci i dostawcy znajdują się na całym świecie, procesy płynnie przekraczające wszelkie granice państw i bariery językowe stają się koniecznością. Eissmann Group Automotive realizuje ten cel dzięki międzynarodowej strategii cyfryzacji, którą wdraża na postawie platformy ECM Doxis4 Eissmann Group Automotive stopniowo rozbudowuje platformę tak, by objęła całą firmę. Celem jest utworzenie rzetelnej ogólnodostępnej bazy informacji oraz umożliwienie współpracy wewnętrznej i zewnętrznej.

Nasza analiza przypadku pokaże Ci

  • Dlaczego Eissmann Group Automotive realizuje cyfryzację z Doxis4
  • Jakie korzyści przynosi firmie międzynarodowe wdrożenie platformy ECM Doxis4
  • Jak grupa stopniowo rozszerza Doxis4 na całą firmę
  • Jak i dlaczego Doxis4 i system SAP zostały uruchomione i są wdrażane wspólnie