www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

ECM jako przewaga konkurencyjna dla banków i dostawców usług finansowych

Nowe cyfrowe modele biznesu zrewolucjonizowały działalność w sektorze usług finansowych. Coraz popularniejsze stają się bezgotówkowe transakcje biznesowe. Z punktu widzenia banków i dostawców usług finansowych informacje związane ze złożonymi transakcjami bankowymi są niezwykle istotne z perspektywy objętości, dostępności i bezpieczeństwa. W codziennej pracy banków i dostawców usług finansowych stale rośnie liczba przetwarzanych dokumentów: wnioski kredytowe, analizy ryzyka, umowy, opinie kredytowe, poświadczenia, oceny prawne, wyceny nieruchomości, rozliczenia zakupionych akcji itd. Z powodów związanych z ładem biznesowym, zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z prawem, ww. dokumenty, instancje procesów i ewidencje muszą być przechowywane w sposób bezpieczny, z możliwością dostępu przez wszystkie procesy biznesowe – jest to ważna przewaga konkurencyjna. Pakiet iECM Doxis4, bazujący na nowoczesnej platformie technologii ECM, oferuje wieloaspektowe rozwiązania dla banków i dostawców usług finansowych.

ECM – kluczowa technologia dla banków i dostawców usług finansowych

ECM to kluczowa technologia dla banków i dostawców usług finansowych. Należy tu pamiętać, że skrót ECM nie oznacza tutaj działu kapitałowych rynków akcji (equity capital markets) banku inwestycyjnego, lecz zarządzanie treściami w przedsiębiorstwie (enterprise content management). ECM pomaga bankom i dostawcom usług finansowych w projektowaniu wydajnych procesów, wyszukiwaniu nowych efektów synergii i zwiększaniu produktywności. Mimo że pakiet iECM Doxis4 oferuje znaczące korzyści z ekonomicznego i organizacyjnego punktu widzenia, zawarte w nim rozwiązanie zarządzania treściami w przedsiębiorstwie pomaga również firmom w spełnianiu przepisów i wymagań, zarówno narzuconych prawem, jak i wewnętrznymi procedurami.

Doxis4 wspiera wszystkie wykorzystujące dokumenty, procesy biznesowe banków i dostawców usług finansowych, od poczty przychodzącej poprzez zarządzanie wnioskami i sprawami do optymalizacji procesów, zgodności z prawem, a także spełniającej wymogi audytów archiwizacji. Działy obsługi klientów prywatnych i kredytowe, na przykład, z pewnością odniosą korzyści z ewidencji klientów i kredytów pozwalających generować wysokiej jakości dokumenty i przyspieszyć przetwarzanie wniosków we wszystkich placówkach. Z drugiej strony w takich obszarach, jak obsługa klienta, część procesów nie zawsze polega na wykonywaniu tych samych czynności. Pracownicy muszą być w stanie reagować na zaistniałe problemy w sposób elastyczny i przystosowywać wykonywane procesy do konkretnych okoliczności. Tego rodzaju procesy, które nie posiadają struktury, wiążą znaczną część zasobów firmy i z tego powodu generują wyższe koszty niż procesy rutynowe i zautomatyzowane. Wykonując je, pracownicy mogą korzystać z funkcji elastycznego zarządzania sprawami, którą zapewnia im moduł Doxis4 o nazwie Task Management. Wymagane w tych procesach dane posiadające strukturę, udostępniane są poprzez łącze do systemów przechowujących dane główne i umowy, natomiast dane pozbawione struktury (dokumenty) dostępne są za pośrednictwem pełnych, ustrukturyzowanych instancji procesów zawartych w Doxis4 eRecords.

Fachowa wiedza płynąca z doświadczenia: Rozwiązania SER dla dostawców usług finansowych

Bazując na wieloletniej współpracy ze znanymi bankami, dostawcami usług finansowych, zarządcami aktywów i firmami inwestycyjnymi SER opracowała sprawdzone rozwiązania zarządzania dokumentami. Jako doświadczony i bardzo kompetentny dostawca rozwiązań SER łączy wiedzę o procesach biznesowych w konkretnych sektorach z know-how dotyczącym najnowocześniejszych technologii ECM. SER od połowy lat osiemdziesiątych z sukcesami dostarcza specjalistyczne rozwiązania IT dla branży bankowości i finansów. Rozwiązania SER pomogły bankom i organizacjom finansowym w całej Europie zwiększyć ich wydajność i usługi.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla sektora usług finansowych dostępnych w Doxis4
ECM for banks and financial providers
LBS

W używanym przez firmę LBS systemie Doxis4 znajduje się obecnie 43 mln dokumentów. 300 pracowników LBS posługuje się aktami elektronicznymi, jak np. akta kas budowlanych, akta kredytowe, akta prawne.

Czytaj więcej »
Darmowa broszura: ECM dla banków i instytucji kredytowych

Darmowa broszura: Darmowa broszura: ECM dla banków i instytucji kredytowych

Pakiet iECM Doxis4 umożliwia bankom i instytucjom kredytowym wydajne, przejrzyste i oszczędne zarządzanie dokumentami i procesami biznesowymi.

Doxis4 wspiera wszystkie wykorzystujące dokumenty procesy biznesowe banków i dostawców usług finansowych, od poczty przychodzącej poprzez zarządzanie wnioskami i sprawami do optymalizacji procesów, zgodności z prawem, a także spełniającej wymogi audytów archiwizacji. Ewidencja kredytowa Doxis4 gwarantuje wysoką jakość dokumentów i ich szybkie, uproszczone przetwarzanie.

Dowiedz się więcej, przeglądając naszą darmową broszurę, ECM dla banków i instytucji kredytowych.

Darmowa broszuraPfeil

SER na świecie

Grupa SER jest reprezentowana przez 22 międzynarodowych filiali, jak rownież poprzez sieci doświadczonych internationalnych partnerów. Proszę wybrać miasto, aby znaleźć więcej informacji o lokalnym biurze SER.