www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Doxis4 dla organów federalnych i funduszy emerytalnych (eGovernment)

Cyfrowa transformacja w organach administracji publicznej

Niemiecka administracja szczebla federalnego przyjęła cyfrową transformację jako jeden ze swoich celów. Proces ten jest już mocno zaawansowany wskutek przyjęcia rozmaitych inicjatyw i ustaw eGovernment, takich jak ustawa eGovG, strategia Digital Agenda 2014–2017 i program Digital Administration 2020. Dzięki uruchomieniu tych inicjatyw uproszczono kontakty obywateli i firm z urzędami, zwiększając szybkość i wydajność procesów administracyjnych na wszystkich szczeblach. Kluczowym elementem strategii cyfryzacyjnej niemieckiej administracji federalnej jest elektroniczna ewidencja eRecord. Z eRecord korzystają organy administracji szczebla federalnego, krajowego i samorządowego. Projekt ten zostanie uruchomiony w większości krajów związkowych do roku 2020 lub 2022. Poprzez oprogramowanie Doxis4 i Prodea eAdministration SER zapewnia organom administracji publicznej pełną gamę wdrożeń nowoczesnych rozwiązań eGovernment, od przetwarzania spraw do zarządzania ewidencjami i prowadzenia elektronicznych kartotek.

Udane projekty eGovernment dzięki Prodea i Doxis4

Przekształcenie organów administracji publicznej w nowoczesnych usługodawców udokumentować można wieloma przypadkami udanych wdrożeń. Od poczty przychodzącej poprzez zarządzanie ewidencjami z elektroniczną archiwizacją, planami ewidencji elektronicznych i wprowadzaniem ustrukturyzowanych danych do eRecord aż do elektronicznego przetwarzania spraw – rozwiązania eGovernment firmy SER wspierają obecnie w codziennej pracy ponad 35 tysięcy urzędników służby cywilnej i innych pracowników zatrudnionych w instytucjach publicznych. Rozwiązania eGovernment firmy SER pomagają użytkownikom załatwiać sprawy szybko i precyzyjnie. Zapewniają również bezpieczny dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Skracają przy tym czas przetwarzania wniosków, zwiększają odpowiedzialność za czynności administracyjne i ich przejrzystość oraz zmniejszają koszty obsługi.

SER — specjaliści od eGovernment

SER to twój wysoce kompetentny partner w cyfrowej transformacji. Jako pionier eGovernment SER niezawodnie współpracuje z organami i instytucjami administracji publicznej od ponad 20 lat. Pomagamy im tworzyć nowoczesne systemy administracyjne. Już w roku 2002 SER, jako pierwszy dostawca na rynku niemieckim, oferowała rozwiązanie eGovernment z certyfikatem DOMEA. Dzięki Prodea eAdministration, standardowemu rozwiązaniu eGovernment, eksperci SER w tym obszarze opracowali indywidualnie dostosowane rozwiązanie do współczesnych zadań administracyjnych. Wysoką jakość produktu Prodea i doskonałe know-how pracującego dla SER zespołu eGovernment potwierdza 35 tysięcy zadowolonych użytkowników.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach eGovernment dostępnych w Doxis4
Związek samorządowy Westfalii-Lippe

LWL wybrał zintegrowany system ECM firmy SER o zasięgu wykraczającym poza granice działów organizacji. W użyciu są akta elektroniczne, archiwizacja, kontrola faktur i księga jakości KTQ.

Czytaj więcej »
Miasto Getynga

Miasto Getynga przechodzi na administrację elektroniczną i dzięki wsparciu firmy SER wdrożyło system elektronicznego prowadzenia akt w pierwszych jednostkach organizacyjnych.

Czytaj więcej »

13 języków używanych w 137 krajach

Zintegrowany pakiet zarządzania treściami w przedsiębiorstwie Doxis4 dostępny jest w następujących językach używanych w 137 krajach:

angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, język węgierski, włoski.

Łączenie lokalizacji mówiących różnymi językami

Globalne przedsiębiorstwa potrzebują solidnej strategii oraz wydajnie pracującej infrastruktury informatycznej, aby zarządzać informacją w skali międzynarodowej. Realizacja tego celu wymaga architektur usług ECM i BPM zgodnych ze standardem Unicode, skalowalnych i zdolnych obsłużyć wiele organizacji. Usługi takie, które mogą być wdrażane globalnie i zarządzane centralnie niezależnie od języka lub lokalizacji, oferuje właśnie Doxis4. Spełnienie tych wymagań to czynnik kluczowy do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Oprogramowanie Doxis4 dostępne jest w 13 językach będących językami urzędowymi w 137 ze 195 krajów członkowskich ONZ. Oznacza to, że przedsiębiorstwa działające globalnie mogą zapewnić swoim pracownikom całość pakietu iECM Doxis4 (interfejsy użytkownika i metadane) w ich językach krajowych.

SER na świecie

Grupa SER jest reprezentowana przez 22 międzynarodowych filiali, jak rownież poprzez sieci doświadczonych internationalnych partnerów. Proszę wybrać miasto, aby znaleźć więcej informacji o lokalnym biurze SER.