www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Doxis4 dla szpitali i holdingów szpitalnych

Szpitale stoją obecnie przed wyzwaniami związanymi z redukcją kosztów, zwiększeniem wydajności i wygenerowaniem dodatkowych zysków bez zaniedbywania swojego głównego celu, tj. opieki nad pacjentami. Wyzwania te mają również wpływ na szereg innych obszarów, od komunikacji, ogólnej administracji i zarządzania, opieki nad pacjentami, zakupów i HR do finansów, księgowości i controllingu. Nieustający strumień informacji na wielu nośnikach i w wielu postaciach (głównie dokumentów) sprawia, że z wyzwaniem tym jeszcze trudniej sobie poradzić. Większość szpitali i klinik nie potrafi się z nim uporać, gdyż nie korzysta z obejmującego całą placówkę, zintegrowanego systemu zarządzania treściami w przedsiębiorstwie, takiego jak Doxis4. System ten umożliwia szpitalom gromadzenie informacji o pacjentach, transakcjach biznesowych i sprawach administracyjnych w postaci cyfrowej, przechowywania ich w sposób zgodny z wymogami audytów, zarządzania nimi w postaci ustrukturyzowanej oraz udostępniania ich z uwzględnieniem stosownych postanowień o ochronie danych osobowych.

Ärztliche Verrechnungsstelle Büdingen

PVS Büdingen korzysta z archiwum, systemu DMS, akt elektronicznych, skrzynek roboczych, przepływu prac, funkcji Capture oraz SmartOffice Plus wchodzących w skład pakietu Doxis4 iECM-Suite.

Czytaj więcej »
Dürr Dental AG

Spółka Dürr Dental AG zautomatyzowała proces przetwarzania dowodów dostaw i faktur przychodzących włącznie z integracją rozwiązania Doxis4 z wiodącym systemem IFS-ERP.

Czytaj więcej »
Związek samorządowy Westfalii-Lippe

LWL wybrał zintegrowany system ECM firmy SER o zasięgu wykraczającym poza granice działów organizacji. W użyciu są akta elektroniczne, archiwizacja, kontrola faktur i księga jakości KTQ.

Czytaj więcej »

Około 80 procent wszystkich informacji stanowią dane pozbawione struktury, takie jak dokumenty, e-maile, obrazy medyczne i nagrania wideo. Duże wolumeny danych pozbawionych struktury zawsze były typowym obszarem stosowania ECM. Żadna inna technologia nie nadaje się bardziej do tego celu.

 

Szablon rozwiązania dla szpitali Doxis4

 • oszczędność czasu pracy, przestrzeni, papieru i co równie istotne pieniędzy
 • bezpośredni dostęp do wszystkich stosownych informacji
 • możliwość jeszcze szybszego udostępniania informacji
 • zwiększenie przepustowości wszystkich procesów bazujących na dokumentach
 • łączenie danych pozbawionych struktury (dokumenty, obrazy, wideo) w ewidencji eRecord
 • umożliwienie cyfrowej edycji dokumentów
 • archiwizowanie wszystkich dokumentów i ewidencji, które muszą być przechowywane przez dłuższy czas, w sposób spełniający wymagania audytów
 • odciążenie baz danych obsługiwanych przez inne oprogramowanie dzięki archiwizacji danych

Jeśli szpital chce pozbyć się procesów papierowych, musi stosować rozwiązanie ECM takie jak Doxis4, które jest w stanie sprostać jego obecnym i przyszłym potrzebom, łatwo dostosowuje się do struktury organizacyjnej szpitala i może zostać bezproblemowo zintegrowane z istniejącą infrastrukturą oprogramowania. Doskonały i nowoczesny system zarządzania treściami w przedsiębiorstwie, taki jak Doxis4 zapewnia, że wszystkie usługi oprogramowania ECM:

 • mogą być dostarczane stosownie do wymagań placówki obecnie i w przyszłości (z jednego źródła)
 • są rozwijane w sposób spójny
 • są całkowicie zintegrowane (kompleksowa baza metadanych itd.)
 • powstały na bazie jednej architektury technicznej (SOA)
 • są skalowane i rozszerzalne — dotyczy to również stosowania ECM w różnych placówkach (rozszerzalność)
 • mogą zostać zintegrowane z innymi rozwiązaniami programowymi

13 języków używanych w 137 krajach

Zintegrowany pakiet zarządzania treściami w przedsiębiorstwie Doxis4 dostępny jest w następujących językach używanych w 137 krajach:

angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki,język węgierski, włoski.

Łączenie lokalizacji mówiących różnymi językami

Globalne przedsiębiorstwa potrzebują solidnej strategii oraz wydajnie pracującej infrastruktury informatycznej, aby zarządzać informacją w skali międzynarodowej. Realizacja tego celu wymaga architektur usług ECM i BPM zgodnych ze standardem Unicode, skalowalnych i zdolnych obsłużyć wiele organizacji. Usługi takie, które mogą być wdrażane globalnie i zarządzane centralnie niezależnie od języka lub lokalizacji, oferuje właśnie Doxis4. Spełnienie tych wymagań to czynnik kluczowy do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Oprogramowanie Doxis4 dostępne jest w 13 językach będących językami urzędowymi w 137 ze 195 krajów członkowskich ONZ. Oznacza to, że przedsiębiorstwa działające globalnie mogą zapewnić swoim pracownikom całość pakietu iECM Doxis4 (interfejsy użytkownika i metadane) w ich językach krajowych.

SER na świecie

Grupa SER jest reprezentowana przez 22 międzynarodowych filiali, jak rownież poprzez sieci doświadczonych internationalnych partnerów. Proszę wybrać miasto, aby znaleźć więcej informacji o lokalnym biurze SER.