www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

ECM wraz z ERP i in.:
aby dokumenty i dane spotykały się w jednym miejscu

Różnorodne, stosowane w przedsiębiorstwie aplikacje biznesowe – od ERP, przez systemy finansowo-księgowe, HR, CRM, po CAD – służą do przetwarzania ustrukturyzowanych danych, które są generowane np. w obszarze zarządzania towarami, księgowości, HR, sprzedaży i obsługi klienta, oraz zarządzania nimi. Wszystkie transakcje w aplikacjach biznesowych obejmują dokumenty (dane nieustrukturyzowane), które wymagają wprowadzenia, przetworzenia i zarządzania. Są to zamówienia, zlecenia, faktury, korespondencja, umowy, raporty dotyczące jakości, rysunki i wiele innych. Wydajne i skuteczne przetwarzanie spraw i transakcji wymaga zatem połączenia danych operacji pochodzących z aplikacji biznesowych z odpowiednimi dokumentami i aktami oraz integracji obu systemów w sposób „niezauważalny” dla użytkownika.

Dzięki temu użytkownik ma zarówno bezpośredni dostęp do dokumentów i akt zgromadzonych w repozytorium treści Doxis4 z poziomu używanych przez siebie systemów takich jak ERP, CRM, systemy finansowo-księgowe, HR, SCM itd., jak i na odwrót – dostęp do danych aplikacji biznesowych jest możliwy z poziomu Doxis4. Zależnie od przyjętego modelu integracji system Doxis4 jest tak ściśle powiązany z innymi systemami, że użytkownik może w pełni korzystać ze znanego sobie interfejsu tak, jak gdyby dodatki ECM były natywnymi funkcjami stosowanych przez niego aplikacji biznesowych i specjalistycznych. Dzięki Doxis4 kłopotliwe zmiany systemów, brak ciągłości nośników danych, wadliwa obsługa procesów, redundancja zasobów danych i problemy związane z integracją należą już do przeszłości.

Centralna platforma Doxis4 służąca do zintegrowanego zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (iECM) spełnia różnorodne wymagania procesu zarządzania dokumentami na wszystkich poziomach: od SAP, Sage, Microsoft Dynamics AX i NAV, poprzez pakiet Microsoft Office i program Outlook, po systemy CRM, takie jak Salesforce i Microsoft Dynamics CRM oraz systemy HR, np. ADP (PAISY). 

Więcej na temat integracji ECM

Zalety

 • Uniwersalne interfejsy dla wszystkich typowych aplikacji biznesowych (ERP, CRM, HR itd.)
 • Specjalne funkcje w pełni zintegrowane z aplikacjami SAP, Microsoft, IBM itd.
 • Jednolity dostęp do kompletnych akt i aktualnych dokumentów z poziomu danej aplikacji biznesowej
 • Uniwersalny system ECM działający na skalę całego przedsiębiorstwa

Możliwości i zalety

 • Kompletne repozytorium treści

  Jako obejmująca całe przedsiębiorstwo i niezależna od aplikacji platforma ECM, Doxis4 łączy wszystkie istotne dokumenty, operacje i akta w jednym, kompletnym repozytorium treści. Niezależnie od tego, z jakiej aplikacji biznesowej i z jakiego źródła pochodzą treści, jaki jest ich format początkowy lub też jaka aplikacja służy do ich wywoływania: dzięki Doxis4 wszystkie treści są dostępne w danym środowisku biznesowym – całościowo i bez konieczności zmiany nośników danych.

 • Elastyczna integracja z dowolną aplikacją i systemem

  Dzięki swojej zorientowanej na usługi architekturze pakiet Doxis4 iECM można swobodnie kształtować zależnie od wymagań i zadań użytkownika oraz integrować ze wszystkimi, działającymi na skalę przedsiębiorstwa aplikacjami biznesowymi. Dzięki interfejsom generycznym i specjalnym oraz usługom i dodatkom możliwa jest realizacja najróżniejszych modeli integracji: od luźnego powiązania aż do spójnego połączenia. System Doxis4 jest skalowalny i może zostać swobodnie dostosowany do organizacji i procesów biznesowych użytkownika. Tym samym Doxis4 przez lata inteligentnie dopasowuje się do zmiennych wymagań w zakresie systemów zarządzania „szczupłego” (lean management) i zarządzania zmianą (change management). 

 • Zabezpieczona przed modyfikacją archiwizacja danych z wiodących systemów

  Dokumenty, dane, wiadomości e-mail, obrazy, obiekty multimedialne itd. można archiwizować w repozytorium treści Doxis4 bezpośrednio z poziomu danej aplikacji biznesowej i przechowywać w sposób zabezpieczony przed modyfikacją. Zależnie od wybranego modelu integracji może się to odbywać w sposób kontrolowany przez użytkownika z poziomu interfejsu (np. archiwizacja dokumentów za pośrednictwem pakietu Microsoft Office) lub też przebiegać automatycznie w tle (np. archiwizacja danych SAP). Doxis4 może przy tym przekazywać istotne informacje z dokumentu lub systemu archiwizacji w postaci metadanych. 

 • Możliwość wyszukiwania i wyświetlania z poziomu każdej aplikacji

  Równie szybko, co archiwizacja dokumentów i danych z różnych aplikacji biznesowych w Doxis4 przebiega ich wyszukiwanie za pośrednictwem tych systemów. Wyszukiwanie i wywoływanie informacji odbywa się za pomocą inteligentnych funkcji wyszukiwania i struktur akt oraz powiązań z transakcjami i operacjami. Zależnie od potrzeb do wyświetlania służy zintegrowana wyszukiwarka multimedialna, dostępny klient Doxis4 lub oryginalna aplikacja, w której utworzono dokument. Można też wyszukiwać i wyświetlać dokumenty, które powstały w innych aplikacjach biznesowych. 

 • Zintegrowane procesy związane z dokumentami

  System zarządzania zadaniami i procesami w Doxis4 jest przeznaczony do obsługi procesów biznesowych, wymagających dużej liczby dokumentów – takich jak kontrola i zatwierdzanie faktur, potwierdzanie zleceń itd. W ten sposób możliwe jest kształtowanie, realizacja i kontrolowanie wszystkich procesów biznesowych w całym przedsiębiorstwie, od przepływów pracy ad hoc po procesy standardowe. Zarządzanie zadaniami umożliwia administrowanie operacjami i zadaniami oraz ich rozdzielanie za pośrednictwem skrzynek roboczych. W ramach jednej operacji można doraźnie tworzyć/planować zadania oraz przydzielać i uruchamiać osobiste lub grupowe skrzynki robocze. Zadania mogą być dzielone na podzadania, kierowane do ponownego złożenia oraz wyszukiwane. Całość planowania zdań odbywa się doraźnie (ad hoc), tj. z pominięciem zdefiniowanego modelu procesu. Istnieje możliwość ich prześledzenia w dowolnym momencie. W uzupełnieniu do usługi zarządzania zadaniami Doxis4 Task Management moduł zarządzania procesem Doxis4 Process Management pozwala na definiowanie i realizację modeli procesów. Możliwe jest połączenie sterowanych modelami procesów i definiowanych doraźne zadań, których uzupełnieniem jest podział na podzadania.

Wiele systemów – jedna platforma ECM

Z przyczyn historycznych i strategicznych organizacje utrzymują heterogeniczne środowisko oprogramowania biznesowego, składające się z najróżniejszych systemów dostarczanych przez różnych producentów. Każda z tych aplikacji generuje własne dane i dokumenty. Do tego dochodzą jeszcze dokumenty zewnętrznych partnerów biznesowych. Z uwagi na dużą liczbę systemów (ERP, systemy finansowo-księgowe, CRM, HR, CAD itd.) przechowywanie zależne od aplikacji nie ma sensu, zwłaszcza, że dane i dokumenty są często powiązane w sposób wykraczający poza zakres danej aplikacji lub proces. Doxis4 oferuje uniwersalną platformę ECM, która obsługuje wszystkie aplikacje biznesowe – od jednolitego repozytorium treści poprzez akta elektroniczne, zarządzanie zadaniami i procesami biznesowymi (BPM) aż do zarządzania wiedzą.

Uniwersalna integracja

 • Konektory dla systemów ERP, CRM i itd.
 • Otwarte i niezależne od producenta standardy
 • Usługi internetowe
 • Aplikacje branżowe

Aplikacje biznesowe i Doxis4

Doxis4 obsługuje otwarte, niezależne od producenta standardy interfejsów dla różnych aplikacji biznesowych, jak ERP i systemy finansowo-księgowe, CRM, poczta e-mail i oprogramowanie do pracy grupowej oraz aplikacji branżowych – niezależnie od tego, czy powstały one w firmie ADP (PAISY), Agresso, Diamant, IFS, Infor, Oracle, proAlpha, SAGE, Salesforce lub innej.

Zaletą uniwersalnych konektorów przeznaczonych dla systemów ERP, CRM i in. jest to, że można je odpowiednio dopasować do wymogów interfejsów i stosować nadal także w przypadku zmiany aplikacji biznesowej. Konieczne jest tylko dopasowanie do nowego systemu.

SAP i Doxis4

Dzięki certyfikowanym interfejsom Doxis4 uzupełnia systemy SAP o istotne funkcje archiwum, dokumentów i przepływów pracy: przetwarzanie faktur przychodzących, akt elektronicznych, archiwizacja dokumentów i archiwizacja danych SAP poprawiają przebieg procesów biznesowych w systemie SAP.

Microsoft i Doxis4

Doxis4 płynnie integruje funkcje ECM – bezpośrednio w znanych interfejsach Microsoft: dzięki inteligentnym dodatkom dla programów pakietu Microsoft Office i Microsoft Outlook oraz konektorom dla Microsoft SharePoint i Microsoft Dynamics NAV/AX wszystkie możliwości stoją otworem przed użytkownikami aplikacji.

Dürr Dental AG

Spółka Dürr Dental AG zautomatyzowała proces przetwarzania dowodów dostaw i faktur przychodzących włącznie z integracją rozwiązania Doxis4 z wiodącym systemem IFS-ERP.

Czytaj więcej »
Randstad Niemcy

Firma Randstad wdrożyła archiwum Doxis4 w celu zarchiwizowania ponad 27 milionów dokumentów personalnych z systemu zarządzania folderami SAP.

Czytaj więcej »
DB Systel

Bazujący na oprogramowaniu Doxis4 system do zarządzania treścią w branży kolejowej (BCM) umożliwia tworzenie w całym koncernie zindywidualizowanych aplikacji przeznaczonych dla kilku tysięcy użytkowników.

Studium przypadku »

Rozwiązania standardowe minimalizują koszt różnorodności oprogramowania

Cena jaką ponosi się za różnorodność oprogramowania może być wysoka: do zarządzania i administrowania oprogramowaniem firmowym dochodzi jeszcze konieczność zorganizowania komunikacji między poszczególnymi rozwiązaniami. Kto korzysta z różnych archiwów i komponentów ECM w heterogenicznym środowisku oprogramowania, płaci wysoką cenę.

Uniwersalność platformy Doxis4 w odniesieniu do zakresu funkcji ECM oraz możliwości zastosowań w połączeniu ze standardowymi konektorami minimalizuje koszty używania rozmaitych aplikacji. Dzięki wystandaryzowanej komunikacji konektory Doxis4 obniżają nakłady na administrację i zarządzanie. Dodatkowo wiele przedsiębiorstw dysponuje znajomością standardowych konektorów takich jak Kerberos, LDAP i inne.

Bardzo specyficzne procesy biznesowe mogą wymagać równie specyficznych aplikacji klienckich, które dzięki standardowym usługom internetowym, interfejsom COM-API i Java-API mogą być łatwo obsługiwane przez komponenty ECM pakietu Doxis4 iECM. 

Więcej informacji o konektorach Doxis4

Konektory Doxis4, np.:

 • Uniwersalny konektor ERP
 • WebDAV, konektor CMIS
 • Import plików
 • Kerberos
 • LDAP
 • COM-API, Java-API
Funkcjonalność +Content wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
Możliwości integracji pakietu Doxis4 iECM - Integracja Doxis4
Fact Sheet

Możliwości integracji pakietu Doxis4 iECM - Integracja Doxis4

Fact Sheet »