www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Zarządzanie dokumentami z zastosowaniem
Microsoft Office, Outlook i in.

Gładka integracja ECM z Microsoft

Dużą część swojego czasu pracy pracownicy biurowi spędzają na pisaniu e-maili, tworzeniu i zarządzaniu dokumentami, kalkulacjami i prezentacjami. Do tego celu większość przedsiębiorstw wykorzystuje pakiet Microsoft Office. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook i inne programy oferują szerokie możliwości, ale brak im ważnych funkcji zarządzania dokumentami, takich jak archiwizacja, zarządzanie i wyszukiwanie dokumentów oraz e-maili. Zarządzanie i bezpośredni dostęp do dokumentów dodatkowo utrudniają katalogi plików (systemy plików).  Także Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics ERP (NAV i AX) i Dynamics CRM do efektywnej pracy z dokumentami, aktami i workflow bazującymi na dokumentach potrzebują dodatkowych funkcji zarządzania dokumentami.

Doxis4 systematycznie wiąże zarządzanie dokumentami wszystkich aplikacji Office i biznesowych w Enterprise Content Management. Oprogramowanie Enterprise Content Management (ECM) łączy ze sobą pojedyncze silosy informacyjne i przechowuje dokumenty w komplecie i w powiązaniu z kontekstem biznesowym. Uwalnia od konieczności zmiany nośników danych i umożliwia płynną wymianę dokumentów pomiędzy danymi aplikacjami Office i biznesowymi. Dodatkowo, Doxis4 uzupełnia aplikacje Microsoft o istotne funkcje DMS. W zależności od postawionych zadań, są to funkcje archiwizacji i odszukiwania dokumentów oraz e-maili, strukturyzowania informacji w aktach elektronicznych, współpracy w zespołach (Collaboration) oraz wymiany dokumentów (skrzynki robocze i workflow).

Integracja funkcji DMS odbywa się gładko w interfejsach Microsoft. Oprogramowanie Microsoft pozostaje systemem wiodącym. Zamiast w katalogach plików, dokumenty i e-maile są archiwizowane i przechowywane w repozytorium treści Doxis4 w kontekście przetwarzania danej sprawy lub operacji. Ma to tę wielką zaletę, że dokumenty są bezpośrednio dostępne ponad podziałami na zespoły czy działami w trakcie trwania procesów biznesowych. Oczywiście w zależności od tego, czy posiadają oni odpowiednie uprawnienia!  

Więcej na temat integracji Microsoft

Zalety

  • Integracja ECM ze wszystkimi aplikacjami Microsoft
  • Interfejsy Microsoft zostają uzupełnione o funkcje DMS
  • Archiwizacja, wyszukiwanie, selekcjonowanie i wyświetlanie dokumentów bezpośrednio z poziomu aplikacji Microsoft
  • Centralna archiwizacja dokumentów w odniesieniu do kontekstu biznesowego, zamiast w podzielonych i chaotycznych katalogach plików
  • Enterprise Search zapewniające wyszukiwanie w całym repozytorium, także z pominięciem rozwiązań Microsoft   

Microsoft Office

Z Doxis4 SmartOffice programy Word, Excel i PowerPoint stają się klientami ECM służącymi do archiwizacji i wyszukiwania dokumentów i e-maili. Teraz możesz łatwo wyszukiwać, selekcjonować, wyświetlać i edytować dokumenty z poziomu Microsoft Office.

Microsoft Outlook

Dzięki Doxis4 SmartOutlook rozszerzysz możliwości Twojego klienta poczty e-mail o istotne funkcje DMS umożliwiające archiwizację e-maili i rozbudowane wyszukiwanie oraz wyświetlanie e-maili i dokumentów w repozytorium treści.

Microsoft SharePoint

Doxis4 SharePoint ILM Manager i Portal Connector uzupełniają platformy współpracy o istotne funkcje ECM, takie jak archiwizacja, wyszukiwanie i wyświetlanie dokumentów oraz akt.

Microsoft Dynamics ERP & CRM

Doxis4 rozszerza możliwości Microsoft Dynamics ERP & CRM o istotne funkcje DMS służące do archiwizacji, zarządzania dokumentami, zarządzania aktami elektronicznymi oraz przetwarzania poczty przychodzącej.

Kompetencje „Gold” dla rozwiązań Microsoft

Jako wieloletni, certyfikowany Microsoft Gold Partner, firma SER zapewnia głęboką integrację rozwiązań Microsoft z Doxis4 iECM.

Różnorodność zakończonych sukcesem realizacji projektów klientów w połączeniu z najróżniejszymi produktami Microsoft udowadnia wysokie know-how firmy SER. Status „Gold” umożliwia firmie SER nie tylko ścisłą współpracę z firmą Microsoft, ale niesie ze sobą cały szereg korzyści, takich jak bezpośredni dostęp do wszystkich ofert wsparcia i treningów oraz błyskawiczne otrzymywanie informacji dotyczących nowości produktowych i ulepszonych technologii.

Funkcjonalność +Content wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
Możliwości integracji pakietu Doxis4 iECM - Integracja Doxis4
Fact Sheet

Możliwości integracji pakietu Doxis4 iECM - Integracja Doxis4

Fact Sheet »