www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Od wniosku do likwidacji szkody –
cyfrowo: pełny widok zdarzenia
ubezpieczeniowego

Case-centric DMS – digital from start to finish

Inteligentny system DMS – od wniosku do likwidacji szkody w pełni cyfrowo

Czytaj więcej »

Inteligentne zarządzanie dokumentami i procesami

Inteligentne zarządzanie dokumentami
i procesami

Czytaj więcej »

References

Referencje: Delvag, DEVK, Helvetia, Basler
Versicherungen

Czytaj więcej »

Inteligentne wsparcie procesów dzięki Doxis4

Doxis4 iECM-Suite wspiera ubezpieczycieli na wszystkich etapach przetwarzania sprawy od złożenia wniosku do likwidacji szkody. Rozwiązania dostosowane specjalnie do branży na bazie jednolitej platformy technologicznej.

Strategiczne rozwiązanie dla firm ubezpieczeniowych

  • dostęp do akt cyfrowych niezależnie od lokalizacji
  • zautomatyzowane, cyfrowe przetwarzanie poczty przychodzącej
  • likwidacja szkód w oparciu o workflow
  • zarządzanie umowami dla wszystkich branż
  • integracja z portalami klienta, systemami ERP, aplikacjami biurowymi, systemami obsługi poczty elektronicznej i korespondencji
  • Współpraca z zewnętrznymi specjalistami: adwokatami, rzeczoznawcami, biegłymi itd.
  • przestrzeganie ustawowych przepisów dotyczących bezpiecznego archiwizowania i przechowywania dokumentów
  • bezpieczne obchodzenie się z danymi osobowymi
Od wniosku do likwidacji szkody – cyfrowo

Od wniosku do likwidacji szkody – cyfrowo

 

Firmy ubezpieczeniowe mają do czynienia z dużą liczbą dokumentów, która wymaga inteligentnego zarządzania. SER pomaga klientom w realizacji międzybranżowej strategii digitalizacji od skrzynki odbiorczej po rozpatrywanie roszczeń odszkodowawczych. 550 naszych pracowników wspiera klientów swoim rozległym know-how i gwarantuje optymalną obsługę na każdym etapie projektu – kompleksowo „Made in Germany”.

Inteligentne zarządzanie dokumentami i procesami

Wszystko zaczyna się od skrzynki odbiorczej. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu dokumentami z Doxis4 wszystkie dokumenty są dostępne w formie cyfrowej dla każdego oddziału, niezależnie od tego, gdzie i w jakim formacie wpływają. Czasochłonne prace, takie jak przydzielanie wniosków, zapytań i zgłoszeń szkód odpowiednim referentom/rzeczoznawcom, odbywają się w sposób zautomatyzowany. Dzięki temu pracownicy szybko otrzymują wszystkie ważne informacje dotyczące zdarzenia ubezpieczeniowego i w każdej chwili mogą udzielić informacji współpracownikom i osobom ubezpieczonym na temat aktualnego postępu. Efekt to znaczna poprawa jakości procesów zarządzania i likwidacji szkód.

Korzyści:

Szybka likwidacja szkód

Szybka likwidacja szkód

Natychmiastowo udostępniaj informacje referentom/rzeczoznawcom i wspieraj przetwarzanie zdarzeń dzięki workflow i zautomatyzowanym procesom. Dzięki temu będziesz dokonywać likwidacji szkód bez opóźnień.

Optymalne zarządzanie informacjami

Optymalne zarządzanie informacjami

W aktach elektronicznych dotyczących osób ubezpieczonych, polis i szkód połączysz wszystkie dokumenty. Dzięki temu zawsze i niezależnie od lokalizacji masz pod ręką wszystkie ważne informacje.

Wymiana informacji i komunikacja

Wymiana informacji i komunikacja

Stwórz centralną, aktualizowaną na bieżąco bazę informacyjną dla wszystkich branż. Umożliwi to bezpieczne dzielenie się dokumentami w chronionych wirtualnych przestrzeniach projektowych. Zapewni to sprawną komunikację i współpracę.

Duża przejrzystość

Duża przejrzystość

Przez cały czas widzisz status procesów i możesz prześledzić wszystkie etapy przetwarzania wniosku. Zapewnia to dużą przejrzystość.

Potwierdzone bezpieczeństwo

Potwierdzone bezpieczeństwo

Informacje wrażliwe dotyczące osób ubezpieczonych i zdarzeń są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. W razie potrzeby możesz usunąć dane osobowe. Dzięki temu spełnisz ustawowe wymogi dotyczące przechowywania i ochrony danych.

Znaczne zmniejszenie kosztów

Znaczne zmniejszenie kosztów

Jeden program pozwoli Ci obsłużyć różne branże, odciążyć pracowników i poprawić przepływ informacji. Dzięki temu długoterminowo zmniejszysz koszty przetwarzania zdarzeń.

Pełny widok zdarzenia ubezpieczeniowego

Doxis4 oferuje pełny widok wszystkich ważnych informacji dotyczących osób ubezpieczonych, polis, szkód itd. Cyfrowe akta to swego rodzaju elektroniczna klamra spinająca dokumenty i dane dotyczące osoby ubezpieczonej i zdarzenia ubezpieczeniowego. Pod ręką są wszystkie informacje, jak choćby dokumenty dotyczące wcześniejszych szkód czy dane z systemu ERP. Dzięki temu wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu i można je przetwarzać w ramach jednej aplikacji.

Dzięki Doxis4 pracownicy mają pod ręką wszystkie ważne informacje i mogą natychmiastowo realizować wnioski. Przetwarzanie zdarzeń następuje szybko, a pracownicy mogą udzielać informacji na bieżąco. Oznacza to zmniejszenie kosztów i podnosi jakość usług na wyższy poziom.

Czy mają Państwo pytania dotyczące ECM dla firm ubezpieczeniowych?

Chętnie odpowiemy osobiście na wszelkie pytania dotyczące Enterprise Content Management (ECM) z Doxis4. Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego – mogą Państwo poprosić o dodatkowe informacje lub uzgodnić termin prezentacji Doxis4 na żywo.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.