Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie z Doxis4

Znajduj informacje centralnie

Wyszukuj i znajduj dokumenty i dane ze wszystkich źródeł w swojej organizacji bez przełączania się między aplikacjami.

Krótszy czas reakcji

Skróć czas wyszukiwania informacji, aby szybciej przetwarzać sprawy i dostarczać klientom natychmiastowych informacji.

Łatwa zgodność z przepisami

Znajdź i obejmij pełną ochroną w swojej firmie wszystkie dane osobowe oraz informacje podlegające przechowywaniu.

Uzyskanie konkretnej informacji zwykle zajmowało wiele czasu. Czasami zależało to od wsparcia ze strony współpracowników, którzy musieli pomóc w znalezieniu dokumentu i wysłać go mnie.

Johannes Gebetsberger, kierownik projektu usług aplikacyjnych i kierownik projektu uruchomienia Doxis4, TGW Logistics Group

Wykorzystaj całe firmowe know-how

Znajduj wszystkie informacje swojej firmy za pośrednictwem Doxis4 walczyć o dostęp do nich w silosach informacyjnych – wykorzystaj pełny potencjał wiedzy Twojej firmy.

Produktywniejsza praca

Doxis4 dostarcza potrzebnych informacji bezpośrednio w procesach, dzięki czemu możesz pracować produktywniej bez intensywnego wyszukiwania właściwych informacji.

Gotowość do przekazywania informacji

Z Doxis4 możesz natychmiast znaleźć informacje w odpowiednim kontekście biznesowym, np. te o klientach i dostawcach, aby dostarczyć im dane szybko i kompetentnie.

Uwolnij swoich pracowników

Dzięki skróceniu wyszukiwania pracownicy mają więcej czasu na skupienie się na zadaniach tworzących wartość dodaną.

Szybsze i łatwiejsze znajdowanie informacji

Bazy danych, serwery, Microsoft SharePoint, katalogi plików... Informacje w firmach znajdują się w wielu miejscach, zwykle odizolowanych i trudnych do odszukania. Doxis4 pokonuje tę przeszkodę i łączy dokumenty, dane i operacje z różnych systemów i kontekstów. Dzięki wyszukiwaniu w przedsiębiorstwie w Doxis4 zyskujesz przejrzystość wszystkich istniejących informacji i centralny dostęp do nich oraz łatwiej zachowujesz zgodność z przepisami. Informacje można znaleźć szybciej i przy mniejszym wysiłku, a potem aktywnie wykorzystywać je w procesach biznesowych – to podstawa krótszego czasu realizacji i poprawy możliwości dostarczania informacji.

Studium przypadku

Dzięki rozwiązaniom ECM firmy SER każdy pracownik oszczędza przeciętnie ponad 100 godzin rocznie na samym wyszukiwaniu dokumentów!

Cornelius Hilbig, kierownik działu usług cyfrowych/IT, Eissmann Group Automotive

Przeczytaj teraz

Łatwe znajdowanie informacji dzięki wyszukiwaniu w przedsiębiorstwie

Wyszukiwanie połączone

Stosuj wyszukiwanie pełnotekstowe lub według słów kluczowych – albo połącz oba typy. Wyniki wyszukiwania można wyświetlać na jednolitych listach wyników, z których natychmiast przechodzi się do odpowiedniego źródła.

Dynamiczne listy wyników

Doxis4 dynamicznie wyświetla również listy wyników, np. wszystkie umowy z ostatnich sześciu miesięcy lub wszystkie zrealizowane zamówienia z ostatnich czterech tygodni.

Opcje filtrowania

Filtry pomagają zawęzić wyszukiwanie w Doxis4: według autora, języka, typu dokumentu, przetwarzającego i wielu innych danych.

Zintegrowana przeglądarka

Oryginalny program pliku nie jest zainstalowany na urządzeniu? Przeglądarka Doxis4 nadal może wyświetlić go dla Ciebie!

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie wspomaga zgodność z przepisami

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie za pomocą Doxis4 umożliwia znalezienie wszystkich informacji w firmie. Na przykład można szybko zidentyfikować dokumenty i dane osobowe, które podlegają przechowywaniu.

  • Możesz oznaczyć informacje objęte wymogami RODO oraz całkowicie je usunąć w dowolnym momencie
  • Chronisz informacje wrażliwe przed niepożądanym dostępem i modyfikowaniem
  • Automatycznie przestrzegasz ustawowych okresów przechowywania

Poznaj Doxis4 na żywo!

W pokazie zdalnym lub przeprowadzonym w Twojej firmie.
 

ZORGANIZUJ POKAZ NA ŻYWO


Aktywnie wykorzystuj informacje w ich kontekście dzięki federacji treści

Zarządzanie metadanymi

Doxis4 znajduje informacje w źródłach zewnętrznych i automatycznie przypisuje im metadane. Federacja treści umożliwia działanie w obszarze zarządzania informacjami.

Mapowanie kontekstu

Doxis4 automatycznie przypisuje informacje do właściwego kontekstu: Faktury do akt dostawców, CV do procesów rekrutacji, zamówienia do akt dostawców itp.

Prosty transfer informacji

Czy chcesz przechowywać kolejne wersje dokumentów z katalogu plików i archiwizować je zgodnie z wymogami audytów? Możesz łatwo przenieść je do Doxis4 za pomocą jednego kliknięcia i skorzystać ze wszystkich zalet ECM.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu w przedsiębiorstwie w praktyce:

Jak DEGES udostępnia dokumenty dla globalnych projektów transportowych

Pobierz Historia klienta

Znajduj informacje w całej firmie i wykorzystuj je: Film o kliencie – Bernard Krone Holding

Obejrzyj Wideo klienta

Znajduj dane osobowe dzięki wyszukiwaniu w przedsiębiorstwie i ułatwiaj zachowywanie zgodności z RODO

Pobierz Broszura

Arkusz danych: Wysoko wydajne wyszukiwanie pełnotekstowe we wszystkich źródłach

Pobierz Arkusz danych

Jak możemy Ci pomóc?

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak jeszcze bardziej przyspieszyć wyszukiwanie dokumentów i informacji dzięki Doxis4? Chętnie zademonstrujemy Ci działanie Doxis4 – zdalnie w prezentacji na żywo lub osobiście w Twojej firmie. Czekamy na wiadomość od Ciebie!

Razem pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele z Doxis4.