Doxis4 zapewnia zgodność z wymogami

Wygrywaj z konkurencją

Przedstawiaj dowody na zgodność z wymogami partnerom finansowym, dostawcom i klientom, aby umacniać nowe relacje biznesowe i być silnym graczem na rynku.

Minimalizuj ryzyko niezgodności

Udowodnij, że spełniasz wymogi regulacyjne i wewnętrzne, aby unikać kar finansowych, zakazów prowadzenia działalności oraz dbać o reputację firmy.

Zwiększ zyski

Udokumentowana zgodność z wymogami buduje zaufanie, przyciąga i zatrzymuje klientów oraz pomaga pozyskiwać nowych.

Logo rafinerii Heide

Na pytania „jakie procesy kredytowe miały miejsce 14 marca 2015 roku?” lub „z jakich wewnętrznych instrukcji wtedy skorzystano?” można odpowiedzieć łatwo i szybko używając systemu ECM i zintegrowanego wyszukiwania według całych fraz tekstu.

Petra John, odpowiedzialna za procedury pisemne, Aareal Bank Group

Zapobiegaj naruszeniom zgodności

Ułatw pracownikom spełnianie wymogów audytu, RODO, GoBD itp. dzięki zautomatyzowanym procesom, zatwierdzeniom, zezwoleniom dostępu i wielu innym.

Oszczędź sobie pracy nad dokumentacją

Doxis4 automatycznie rejestruje wszystkie procesy, dostępy do dokumentów i modyfikacje, wspierając Cię w generowaniu niezbędnej dokumentacji dla IT, projektów i procedur.

Przejdź gładko przez audyt

Certyfikowane oprogramowanie Doxis4 pokazuje zewnętrznym audytorom, że zgodność ma najwyższy priorytet, i dostarcza im wszystkie informacje szybciej niż kiedykolwiek.

Kontrola nad wszystkimi środkami zachowania zgodności

Zawsze wiesz, jakie dane osobowe i które informacje podlegające retencji są przechowywane w Twojej firmie oraz w jaki sposób są chronione.

Te firmy już dbają o zgodność z Doxis4


Zadbaj o zgodność i konkurencyjność

RODO, zarządzanie ewidencjami, wymogi ordynacji podatkowej i archiwizacji elektronicznej, pewność podczas audytu: gdy chodzi o edytowanie, przechowywanie i kasowanie danych, musisz spełniać – i dokumentować – całą gamę wymagań zgodności. Jeśli tego nie robisz, narażasz się na ryzyko kar finansowych, zakazów działalności i uszczerbku na reputacji marki, co zagraża Twojej konkurencyjności na rynku. Z certyfikowanym oprogramowaniem Doxis4 w sposób weryfikowalny spełniasz wymogi prawne, regulacyjne i określone wewnętrznymi przepisami. To oznacza mniej czasu i zasobów poświęconych na zapewnienie zgodności i jego dokumentowanie. Problemy ze zgodnością? Zostań po bezpiecznej stronie z Doxis4!

Studium przypadku

Odkąd pracownicy spoza działu finansów mają wgląd w umowy i wynikające z nich zobowiązania, wykazują więcej zrozumienia co do naszego obowiązku spełniania pewnych warunków. Identyfikują się z sytuacją i mają większą motywację do spełniania wymogów.

Rainer Hass, kierownik zespołu księgowego, rafineria Heide GmbH

Czytaj teraz

Z Doxis4 informacje są chronione w sposób sprawdzalny

Automatyczne okresy retencji

Prawodawcy zalecają przechowywanie dokumentów od 10 do nawet 30 lat. Doxis4 zapisuje wszystkie ważne dokumenty, dane i procesy dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu postępowaniami prawnymi.

Dostęp i ochrona przed zmianami

Z Doxis4 kontrolujesz kto może wyświetlać, edytować lub kasować określone informacje: dokumenty, foldery, akta elektroniczne i przepływy pracy.

Płynna dokumentacja

Ścieżka audytu Doxis4 śledzi każdy dostęp do danych i modyfikacje – i potwierdza, że nie zostały zmanipulowane.

Właściwa struktura

Struktura plików zgodna z ISO, udokumentowany schemat plików: Doxis4 gwarantuje zgodność ze specyfikacjami strukturalnymi w przechowywaniu wszelkich informacji.

Broszura

Udokumentowana zgodność z Doxis4

Doxis4 to certyfikowane oprogramowanie spełniające liczne wymogi praw krajowych i międzynarodowych, regulacji, norm i standardów. Niezależni, uznani audytorzy potwierdzili ten fakt w wydanych przez siebie certyfikatach i opiniach. Dowiedz się jakie wymogi zgodności możesz spełnić z Doxis4.

Czytaj teraz

Minimum wysiłku, maksimum zgodności

Z Doxis4 spełniasz wymogi zgodności dla wszystkich informacji i wszystkich obszarów działania firmy. To oszczędność czasu i zasobów oraz gwarancja zawsze bezpiecznego zarządzania danymi.

  • Autoryzacje, postępowania prawne itp. dla wszystkich dokumentów, akt i procesów
  • Centralne zarządzanie rolami i dzierżawcami
  • Zarządzanie informacjami i dokumentacja nt. zgodności w jednym oprogramowaniu

Poznaj Doxis4 na żywo!

W pokazie zdalnym lub przeprowadzonym w Twojej firmie.
 

ZORGANIZUJ POKAZ NA ŻYWO


Dowiedz się więcej o zgodności w praktyce:

Aareal Bank w widoczny sposób spełnia wymogi ustawowe

Pobierz Historia klienta

Zarządzaj danymi osobowymi zgodnie z RODO

Obejrzyj Wideo produktowe

Jak Sunrise Communications bezpiecznie przechowuje dane klientów

Pobierz Historia klienta

Arkusz danych: Bezpieczne przechowywanie w chmurze hybrydowej

Pobierz Arkusz danych

Jak możemy pomóc?

Przekonaj się, jak Doxis4 może pomóc Ci osiągnąć cele.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Doxis4 może pomóc Ci w niepodważalnej zgodności? Zaplanuj osobistą prezentację Doxis4 na żywo lub zaproś nas do swojej firmy, abyśmy mogli zademonstrować Ci potencjał tego oprogramowania. Czekamy na wiadomość od Ciebie!