Nowe główne wydanie Doxis4 Content Service Bus 4.0 od SER

(August 6, 2019 - Bonn) Grupa SER właśnie udostępniła nową wersję centralnego komponentu architektury platformy ECM Doxis4 - Content Service Bus 4.0. Najnowsze innowacje obejmują usługi dotyczące treści, procesów i raportowania oraz usługi kognitywne, a także fundamentalne zmiany w architekturze oraz narzędzia umożliwiające jeszcze łatwiejsze spełnienie wymagań RODO.

W nowej wersji Doxis4 Content Service Bus 4.0 (CSB 4.0) nacisk położono na innowacyjność i możliwość dostosowania do przyszłych wymagań. Wersja ta stanowi kolejny etap rozwoju głównego komponentu innowacyjnej platformy Grupy SER do zarządzania treścią. Zaletą modelu przyrostowego tworzenia Doxis4 jest to, że nowe funkcje platformy są szybko dostępne i można je natychmiast dodać do aplikacji. Ponieważ wersja CSB 4.0, tak jak wszystkie wersje Doxis4, jest kompatybilna wstecznie, może być wdrożona bez twardej migracji i zakłócania działalności biznesowej.

Dzięki ponad 200 rozszerzeniom i udoskonaleniom zawartym w nowej wersji, platforma Doxis4 weszła w nowy etap rozwoju. Ponadto usługi dotyczące treści w CSB 4.0 pomagają firmom jeszcze łatwiej spełniać wymagania RODO.

W Doxis4 CSB 4.0 położono również nacisk na sprawniejsze zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) i funkcje przepływu pracy. Nowa wersja została wyposażona w nowoczesny silnik — BPMN2 — przeznaczony specjalnie dla złożonych modeli procesowych, jak również silnik DMN, którego można używać do łatwego modelowania tabel decyzyjnych i reguł procesów. Dodatki te dają firmom jeszcze większe możliwości cyfrowego odwzorowania ich procesów biznesowych.

Nowym elementem platformy są również usługi kognitywne. Nie tylko ułatwiają one automatyzację rutynowych zadań, lecz także proaktywnie pomagają użytkownikom w wykonywaniu ich pracy. Wspierają także firmę w wyciąganiu nowych wniosków z dotychczasowych danych i dokumentów.

Doxis4 jest pierwszą platformą ECM, w której zintegrowano metody analizy treści. Mają one kluczowe znaczenie dla przekształcenia systemów ECM z prostych platform zarządzania dokumentami w kompleksowe rozwiązania do zarządzania wiedzą. To samo dotyczy usługi zintegrowanego raportowania — główną zaletą w porównaniu z zewnętrznymi systemami analizy biznesowej (BI) jest to, że w Doxis4 wszystko jest ze sobą połączone. Doskonałym przykładem jest możliwość przekazywania danych z diagramów do bazowych plików eFiles, zadań lub dokumentów – to jedna z głównych nowych funkcjonalności serca Doxis4, jakim jest CSB 4.0.

Nowa wersja charakteryzuje się również większą łatwością użytkowania. Dr Gregor Joeris, CTO w Grupie SER, powiedział: „Doxis4 to pierwsza platforma ECM, która obsługuje nowy standard Adaptive Cards firmy Microsoft – koncepcję, która dotychczas była stosowana prawie wyłącznie w rozwiązaniach do zarządzania projektami i zadaniami. Adaptive Cards to elastyczny sposób pracy ukierunkowany na zadania, który dobrze wpisuje się w hybrydowe przepływy pracy w Doxis4, np. przy projektach, w obsłudze klienta lub podczas śledzenia problemów. Dzięki zastosowaniu REST API funkcje Doxis4 są dostępne np. dla portali wewnętrznych lub na potrzeby integracji z innymi systemami. To wszystko sprawia, że nowe możliwości platformy Doxis4 przynoszą przedsiębiorstwom ogromne korzyści”.

Zgodnie z wymaganiami epoki transformacji cyfrowej, ciągłość działania, innowacyjność i gotowość na przyszłe wyzwania stanowią naczelne zasady tworzenia oprogramowania Doxis4. Platforma ECM cały czas dopasowuje się do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstw. Udostępnia im nowe obszary funkcjonalne, cyfrowe modele biznesowe, udoskonalenia procesów oraz aplikacje cyfrowe, które są czymś więcej niż tylko narzędziami do elektronicznej archiwizacji, zarządzania dokumentami i treścią w przedsiębiorstwie.

 

Plik do pobrania

Komunikat prasowy (PDF)

Kontakt z prasą

W przypadku zapytania prasowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

SER Solutions Deutschland GmbH
Public Relations
Joseph-Schumpeter-Allee 19
D-53227 Bonn
www.sergroup.com/de/
presse@ser.de

Osoba kontaktowa

Pani Silvia Kunze-Kirschner
Email: silvia.kunze-kirschner@ser.de
Tel.: +49 40 27891-443

O SER Group

SER Group to największy w Europie dostawca systemów do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (wg. najnowszych danych na temat przychodów, zysków, wyników operacyjnych i liczby pracowników). Jest jednym z pięciu największych na świecie dostawców systemów ECM, zajmujących się wyłącznie oprogramowaniem. SER Group to firma prowadzona przez właściciela. Została uznana za „Wizjonera” w badaniu Gartner Magic Quadrant, opisującym platformy do usług związanych z treścią, oraz za “Mocnego Gracza” w obu badaniach Forrestera ECM Waves. Zatrudnia ponad 550 pracowników i ma ponad 2 tys. klientów na świecie; połowa z nich jest notowana w indeksie DAX30. Posiada także największy w Europie zespół zajmujący się rozwojem ECM.

Oprogramowanie Doxis4

Doxis4 to ustandaryzowany system ECM dla korporacji, firm średniej wielkości oraz administracji publicznej. To ujednolicona platforma służąca do zarządzania treścią i procesami biznesowymi, oferująca: kompleksowe zarządzanie metadanymi, liczne rozwiązania horyzontalne i wertykalne oraz hybrydowe zarządzanie procesami biznesowymi - od działań ad hoc do wysoce zorganizowanych elementów współpracy - w celu bezpiecznego udostępniania informacji, zarówno w ramach organizacji, jak i partnerom zewnętrznym.

*Według najnowszych dostępnych danych, SER Solutions jest europejskim liderem jako największy w Niemczech producent oprogramowania ECM pod względem obrotów, wyniku operacyjnego i ilości zatrudnionych pracowników.