Platforma usług dotyczących treści SER zauważona przez Gartner, dzięki swoim kluczowym właściwościom

(November 28, 2019 - Bonn) Grupa SER została doceniona przez Gartner za kluczowe właściwości platformy Doxis4. “Gartner Critical Capabilities for Content Services Platform 2019”* jest publikacją towarzyszącą raportowi “Magic Quadrant”, który analizuje możliwości dostawców na rynku i ocenia zestaw 15 kluczowych właściwości. Został on stworzony, aby pomóc kupującym w znalezieniu najlepiej dostosowanej do ich potrzeb platformy usług dotyczących treści.

Jak ustrukturyzowano w raporcie, Gartner wyróżnił pięć różnych obszarów korzystania z treści: zarządzanie dokumentami, zintegrowane aplikacje biznesowe, przestrzeń robocza zespołu, zarządzanie rekordami i kompozycja aplikacji dotyczących treści. Doxis4 uzyskał ocenę „doskonałą” z zarządzania dokumentami (4,45 na 5), kompozycji aplikacji (4,29 na 5) i przestrzeni roboczej zespołu (4,28 na 5).

Platforma Doxis4 dostarcza usługi, które mogą zmieniać operacje cyfrowe, w dużym stopniu opierające się na treściach biznesowych. „Jesteśmy przekonani, że uznanie w raporcie „Critical Capabilities” podkreśla solidną jakość naszego rozwiązania, ponieważ uwzględnia on nie tylko najważniejsze właściwości platformy, ale także przykłady korzystania z treści, które są kluczowe dla biznesu w zwiększaniu wydajności i rentowności” - wyjaśnia Marcin Somla, dyrektor SER Group w Polsce.

„Nasza wizja usług związanych z treścią opiera się na wysoce skalowalnej, elastycznej i inteligentnej platformie, którą można wdrożyć w chmurze, lokalnie lub jako rozwiązanie hybrydowe, skutecznie łącząc pozytywne doświadczenie użytkownika z procesami biznesowymi i najnowocześniejszymi usługami kognitywnymi”- dodaje Somla.

Doxis4 konsekwentnie wspiera przedsiębiorstwa w ich strategii transformacji cyfrowej, dzięki innowacyjnym treściom, procesom i usługom kognitywnym. Wszystko to pozwala na szybszy dostęp do danych i automatyzację przepływu pracy, a tym samym inteligentne podejmowanie decyzji. Za pośrednictwem Doxis4 iRoom, SER dostarcza zintegrowane rozwiązanie do współpracy, synchronizacji i udostępniania plików oraz obszarów roboczych dla zespołów. Platforma umożliwia także przedsiębiorstwom przestrzeganie wymagań podyktowanych zgodnością z przepisami.

Aby dowiedzieć się więcej o SER Group, zdobywcy tytułu Challenger w „Magic Quadrant for Content Services Platforms 2019” firmy Gartner **, zapraszamy do przeczytania raportu.

* Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms, Michael Woodbridge | Marko Sillanpaa | Lane Severson, 30 października 2019 r.

** Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms, Michael Woodbridge | Marko Sillanpaa | Lane Severson, 30 października 2019 r.

Zastrzeżenie firmy Gartner

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług uwzględnionych w jej publikacjach badawczych, a także nie zaleca użytkownikom wyboru wyłącznie tych dostawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę lub zostali wyróżnieni w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej analityków i nie należy ich traktować jako przedstawienia faktów. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, do swoich badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Plik do pobrania

Komunikat prasowy (PDF)

Kontakt z prasą

W przypadku zapytania prasowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

SERgroup Holding International GmbH
Public Relations
Joseph-Schumpeter-Allee 19
D-53227 Bonn
www.sergroup.com
press@ser-solutions.com

Osoba kontaktowa

Pani Silvia Kunze-Kirschner
Email: silvia.kunze-kirschner@ser.de
Tel.: +49 40 27891-443

O SER Group

SER Group to największy w Europie dostawca systemów do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (wg. najnowszych danych na temat przychodów, zysków, wyników operacyjnych i liczby pracowników). Jest jednym z pięciu największych na świecie dostawców systemów ECM, zajmujących się wyłącznie oprogramowaniem. SER Group to firma prowadzona przez właściciela. Została uznana za „Wizjonera” w badaniu Gartner Magic Quadrant, opisującym platformy do usług związanych z treścią, oraz za “Mocnego Gracza” w obu badaniach Forrestera ECM Waves. Zatrudnia ponad 550 pracowników i ma ponad 2 tys. klientów na świecie; połowa z nich jest notowana w indeksie DAX30. Posiada także największy w Europie zespół zajmujący się rozwojem ECM.

Oprogramowanie Doxis4

Doxis4 to ustandaryzowany system ECM dla korporacji, firm średniej wielkości oraz administracji publicznej. To ujednolicona platforma służąca do zarządzania treścią i procesami biznesowymi, oferująca: kompleksowe zarządzanie metadanymi, liczne rozwiązania horyzontalne i wertykalne oraz hybrydowe zarządzanie procesami biznesowymi - od działań ad hoc do wysoce zorganizowanych elementów współpracy - w celu bezpiecznego udostępniania informacji, zarówno w ramach organizacji, jak i partnerom zewnętrznym.

*Według najnowszych dostępnych danych, SER Solutions jest europejskim liderem jako największy w Niemczech producent oprogramowania ECM pod względem obrotów, wyniku operacyjnego i ilości zatrudnionych pracowników.