SER współpracuje z uczelnią CUMT w Xuzhou

(November 6, 2014 - Berlin) Grupa SER zawarła umowę o współpracy z Chińskim Uniwersytetem Górniczo-Hutniczym (CUMT) w Xuzhou. Jej celem jest językowa i terminologiczna lokalizacja oprogramowania SER w języku chińskim oraz finansowanie pobytów chińskich studentów za granicą w celu zapewnienia personelu dla zlokalizowanych w Chinach niemieckich i zagranicznych spółek zależnych podczas stosowania oprogramowania SER.

W dniach 21–22.10.2014 pan Kurt-Werner Sikora, przewodniczący Zarządu SER Group, odwiedził Chiński Uniwersytet Górniczo-Hutniczy (CUMT) w Xuzhou. CUMT należy do 100 najważniejszych uniwersytetów w Chinach, które od 1995 r. w ramach „Projektu 211“ otrzymują specjalne wsparcie jako elitarne uczenie wyższe.

Oprócz transferu wiedzy przedmiotem współpracy jest również wymiana międzykulturowa dotycząca środowisk pracy i ich procesów biznesowych. Dzięki swoim dodatkowym kwalifikacjom absolwenci CUMT będą mieć możliwość realizacji ciekawych zadań w chińskich spółkach zależnych należących do koncernów międzynarodowych. Innym celem współpracy jest dostosowanie oprogramowania SER do zadań administracyjnych i specjalnych przebiegów prac realizowanych w chińskich przedsiębiorstwach. Istotnym tematem rozmów prowadzonych w Xuzhou była kwestia lokalizacji oprogramowania rozumianej jako adaptacja do kultury miejsca pracy.

Firma SER chce udostępnić swoim chińskim klientom optymalnie dostosowane oprogramowanie ECM, a także jednocześnie zapewnić im doskonale wykwalifikowany personel zajmujący się realizacją projektów ECM oraz zastosowaniem aplikacji na miejscu.

Podpisanie porozumienia

Przy okazji wizyty Kurt-Werner Sikora i rektor Uniwersytetu Ge Shirong podpisali porozumienie o współpracy chińskiej uczelni i niemieckiej grupy przedsiębiorstw. Z chińskiej strony w spotkaniach wzięli udział między innymi: pracownicy uniwersyteckiego Biura ds. Partyjnych i Rządowych, Instytutu Badawczego Wiedzy i Technologii, Instytutu Języków Obcych, Wyższej Szkoły Komputerowej oraz Wydziału ds. Wymiany Zagranicznej.

Niektóre z istotnych postanowień porozumienia:

  • CUMT zapewni firmie SER wsparcie w tłumaczeniu oprogramowania ECM z języka niemieckiego i angielskiego na chiński, a także w dostosowaniu oprogramowania do wymagań chińskiego rynku.
  • W tym celu obydwie organizacje wspólnie utworzą na uczelni laboratorium poświęcone ECM.
  • Wieloosobowe zespoły, składające się w równym stopniu z chińskich i niemieckich absolwentów zapewnią adaptację oprogramowania do środowiska pracy w Chinach.
  • SER zapewni stypendia dla wybranych utalentowanych studentów na kierunkach informatyka ekonomiczna, informatyka techniczna, językoznawstwo oraz ekonomika przedsiębiorstw.
  • W tym zakresie firma poniesie koszty semestru nauki lub praktyki zawodowej w Niemczech trwających sześć lub dwanaście miesięcy.
  • SER wspiera dwujęzyczne studia licencjackie i magisterskie lub sprawozdania z praktyk w połączeniu z pobytami w Niemczech.

Plik do pobrania

Pressemitteilung als PDF

Kontakt z prasą

W przypadku zapytania prasowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

SER Solutions International GmbH
Public Relations
Joseph-Schumpeter-Allee 19
53227 Bonn
www.sergroup.com/en/
press@ser-solutions.com

Osoba kontaktowa

Pani Bärbel Heuser-Roth
Email: baerbel.heuser-roth@ser.de
Tel.: +49 (0) 228 90896 220

O SER Group

SER Group to największy w Europie dostawca systemów do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (wg. najnowszych danych na temat przychodów, zysków, wyników operacyjnych i liczby pracowników). Jest jednym z pięciu największych na świecie dostawców systemów ECM, zajmujących się wyłącznie oprogramowaniem. SER Group to firma prowadzona przez właściciela. Została uznana za „Wizjonera” w badaniu Gartner Magic Quadrant, opisującym platformy do usług związanych z treścią, oraz za “Mocnego Gracza” w obu badaniach Forrestera ECM Waves. Zatrudnia ponad 550 pracowników i ma ponad 2 tys. klientów na świecie; połowa z nich jest notowana w indeksie DAX30. Posiada także największy w Europie zespół zajmujący się rozwojem ECM.

Oprogramowanie Doxis4

Doxis4 to ustandaryzowany system ECM dla korporacji, firm średniej wielkości oraz administracji publicznej. To ujednolicona platforma służąca do zarządzania treścią i procesami biznesowymi, oferująca: kompleksowe zarządzanie metadanymi, liczne rozwiązania horyzontalne i wertykalne oraz hybrydowe zarządzanie procesami biznesowymi - od działań ad hoc do wysoce zorganizowanych elementów współpracy - w celu bezpiecznego udostępniania informacji, zarówno w ramach organizacji, jak i partnerom zewnętrznym.

*Według najnowszych dostępnych danych, SER Solutions jest europejskim liderem jako największy w Niemczech producent oprogramowania ECM pod względem obrotów, wyniku operacyjnego i ilości zatrudnionych pracowników.