www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Cyfrowe środowisko pracy Doxis4 Digital Workspace:
Twój return on information

oxis4 Digital Workspace to środowisko przyszłości. Każda informacja jest w nim dostępna na kliknięcie – do wykorzystania w dowolnym miejscu i czasie w sposób spójny, niezawodny i bezpieczny. Za pomocą środowiska Doxis4 Digital Workspace można pozyskiwać, gromadzić, hierarchizować, archiwizować, wyszukiwać i udostępniać dane niezależnie od miejsca i czasu pracy ani od stosowanych aplikacji.

Doxis4 Digital Workspace łączy ludzi skuteczniej niż jakiekolwiek inne oprogramowanie, a także wspiera współpracę opartą na wiedzy.  Użytkownicy środowiska Doxis4 mogą łatwo tworzyć, modyfikować, synchronizować i monitorować zadania i instancje procesów oraz zarządzać nimi, niezależnie od tego, czy chodzi o proste listy rzeczy do zrobienia, czy też o regulowane procesy biznesowe. Informacje są powiązane z zadaniami, instancjami procesów i aplikacjami, dzięki czemu integracja danych z procesami jest większa i przebiega szybciej.  Sposób wykorzystywania informacji i stosowania ich w procesach biznesowych staje się przejrzysty i zgodny. Innymi słowy, środowisko Doxis4 Digital Workspace może być źródłem ROI mającej obecnie kluczowe znaczenie: to return on information.

Doxis4 łączy wszystkie podmioty – zespoły, działy, a także całą firmę wraz z kontrahentami – wzdłuż łańcucha wartości niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkowników czy języka, jakim się posługują. Użytkownicy stosują w pracy swój język ojczysty, a Doxis4 odpowiada za komunikację pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i poza granicami.

Środowisko Doxis4 Digital Workspace obejmuje wszystkie aplikacje pakietu ECM Doxis4. Wspiera ono integrację innych aplikacji, jednocześnie samo z łatwością się integrując. Funkcjonalność tego narzędzia bazuje na unikatowej technologii Doxis4, plasującej się w czołówce 20 wiodących światowych technologii ECM (źródło: Gartner). O wysokiej wydajności pakietu Doxis4 iECM świadczy ponad 2000 projektów i ponad milion użytkowników.

Inspiracją dla Doxis4 Digital Workspace było dynamicznie zmieniające się środowisko pracy. Narzędzie to jest odpowiedzią na trendy, takie jak cyfrowa transformacja modeli biznesowych, upowszechnienie kompetencji informacyjnych czy przetwarzanie i wykorzystywanie coraz większych ilości danych.

Czytaj więcej
Doxis4 Digital Workspace
 • Cyfrowe środowisko pracy Doxis4 Digital Workspace

  • skupia bezpiecznie informacje z całej firmy - „single source of truth”
  • rozwija kompetencje informacyjne – „ individual and corporate assets”
  • wspiera współpracę opartą na wiedzy w ramach procesów sieciowych, łańcuchów dostaw i projektów- „global knowledge networks”

Technologia Doxis4

Pakiet Doxis4 iECM w modułowy sposób łączy przechwytywanie, archiwizację, zarządzanie dokumentami (DMS), akta elektroniczne, współpracę grupową oraz zarządzanie zadaniami i procesami biznesowymi (Workflow) i zarządzanie wiedzą w jednej, zorientowanej na usługi platformie do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie. Doxis4 umożliwia – na skalę przedsiębiorstwa i poza nim – gromadzenie, zarządzanie, edycję, kontrolowanie, przechowywanie (w sposób chroniący przed modyfikacją) oraz ponowne udostępnianie w dowolnym czasie wszystkich informacji, niezależnie od ich pochodzenia i formatu. Rozwiązanie Doxis4 omija ograniczenia typowe dla bazujących na dokumentach systemów informacyjnych o pionowej strukturze, udostępniając funkcje i informacje w nieredundantny sposób. Głęboką integrację zapewnia otwarta architektura API, która umożliwia Doxis4 połączenie z dowolną aplikacją biznesową (ERP, CRM, HR itd.).

Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat technologii Doxis4: jej sprawnej architektury, ergonomicznych rozwiązań klienckich dla użytkowników i administratorów oraz istotnych certyfikatów pakietu oprogramowania.

Sprawna architektura oprogramowania

Ugruntowanie sprawności działania w organizacji wymaga szczególnego skoncentrowania się na jej architekturze. Dotyczy to w szczególności zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM). Sprawność działania systemów IT jest tak ważna, gdyż rynki – napędzane globalizacją – ulegają szybkim zmianom w wyniku innowacji i zmiennych potrzeb klientów. Wraz z tymi przemianami zmianie ulegają także procesy i zastosowania biznesowe. Ma to wpływ na udostępniane w ramach procesów biznesowych treści oraz podstawowe struktury zarządzania.

Nowoczesna struktura Doxis4 bazuje na elastycznej i zorientowanej na usługi architekturze, która daje się łatwo skalować pod względem zakresu usług, funkcjonalności, liczby użytkowników itd.

Więcej na temat sprawnej architektury Doxis4

Sprawność działania systemów IT

 • znacząco przyczynia się do konkurencyjności nowoczesnych przedsiębiorstw
 • określa adaptowalność przetwarzania informacji, w szczególności pod względem szybko zwiększających się zasobów (użytkownicy, ilość danych itd.) i zmienionych wymagań funkcjonalnych

Oprogramowanie klienckie Doxis4 dla użytkowników

 • Doxis4 winCube: Ergonomiczny klient ECM przeznaczony dla stanowisk roboczych Windows
 • Doxis4 webCube: Uniwersalny klient internetowy ECM dla wszystkich typowych przeglądarek
 • Doxis4 mobileCube: Cyfrowa aktówka na smartfony i tablety

Wydajna rodzina rozwiązań klienckich

Dzięki programom Doxis4 winCube (dla Windows), Doxis4 webCube (internetowy) oraz Doxis4 mobileCube (na smartfony i tablety) pakiet Doxis4 iECM ma do dyspozycji silną rodzinę aplikacji klienckich, które można łączyć w elastyczny sposób. Rozwiązanie to w indywidualny sposób obejmuje różne obszary i miejsca zastosowań.

Wydajna infrastruktura ECM pakietu Doxis4 iECM stanowi bazę dla pracy z dokumentami, aktami, procesami i zadaniami dzięki centralnemu repozytorium treści Doxis4. W jednym rozwiązaniu można jednocześnie używać różnych aplikacji klienckich przeznaczonych dla Windows, Internetu i urządzeń mobilnych. Dzięki temu wszyscy pracownicy i ew. osoby z zewnątrz pracują z wykorzystaniem tych samych, aktualnych informacji i zależnie od okoliczności mogą używać do tego celu komputerów osobistych, notebooków, tabletów lub smartfonów.

Więcej na temat rodziny rozwiązań klienckich Doxis4

Administrowanie pracą zespołową

W pakiecie Doxis4 iECM istnieje rozróżnienie między administrowaniem technicznym i specjalistycznym, ponieważ mają one realizować różne cele, wymagania i zadania. Podczas gdy administrowanie systemem (Doxis4 Admin) służy do technicznego wdrożenia i eksploatacji pakietu Doxis4 iECM oraz zarządzania nim, to administrowanie specjalistyczne (Doxis4 cubeDesigner) umożliwia konfigurację, rozwijanie i obsługę wyspecjalizowanej aplikacji ECM. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwo może dokonać odpowiedniego podziału zasobów profesjonalnych oraz ich know-how.

Więcej na temat oprogramowania klienckiego Doxis4 dla administratorów

Oprogramowanie klienckie Doxis4 dla administratorów

 • Doxis4 Admin do technicznej konfiguracji bazowej oraz administrowania systemem całego pakietu Doxis4 iECM
 • Doxis4 cubeDesigner do specjalistycznej administracji i obsługi oraz niezależnego rozwijania aplikacji ECM

Certyfikaty Doxis4

 • IDW PS 880
 • Ready for eInvoicing
 • SAP (ArchiveLink/HTTP Content Server, BC-ILM 3.0)
 • Microsoft Gold-Partner

Zapewnienie pewnego dowodu

Pakiet Doxis4 iECM uzyskał istotne certyfikaty potwierdzające jego przydatność oraz właściwości. Należy podkreślić fakt przyznania znaku jakości renomowanej firmy audytorskiej Deloitte & Touche, która przeprowadziła certyfikację pakietu Doxis4 iECM wg IDW PS 880. Firma audytorska Ebner Stolz potwierdza, że pakiet Doxis4 jest „Ready for eInvoicing” – gotowy do e-fakturowania. Firma SER uważa regularne przeprowadzanie (ponownych) certyfikacji różnych interfejsów, przykładowo interfejsów SAP, za oczywiste. Status „Złotego Partnera firmy Microsoft” – Microsoft Gold Partner – dowodzi najwyższego poziomu kompetencji SER oraz zgodności z najnowszymi technologiami Microsoft, szczególnie w przypadku integracji Doxis4 z produktami tej firmy. SER cieszy się tym najwyższym statusem partnera Microsoft już od 2007 r. i nieprzerwanie odnosi korzyści z odpowiednio wczesnego transferu wiedzy za pośrednictwem nowych rozwiązań Microsoft.

Więcej na temat certyfikatów Doxis4
Funkcjonalność +Content wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
Klient pakietu Doxis4 iECM przeznaczony do projektowania - Doxis4 cubeDesigner
Fact Sheet

Klient pakietu Doxis4 iECM przeznaczony do projektowania - Doxis4 cubeDesigner

Fact Sheet »
Możliwości integracji pakietu Doxis4 iECM - Integracja Doxis4
Fact Sheet

Możliwości integracji pakietu Doxis4 iECM - Integracja Doxis4

Fact Sheet »
Klient dla urządzeń mobilnych - Doxis4 mobileCube
Fact Sheet

Klient dla urządzeń mobilnych - Doxis4 mobileCube

Fact Sheet »
Konwersja formatów na serwerze - Doxis4 Rendition Server
Fact Sheet

Konwersja formatów na serwerze - Doxis4 Rendition Server

Fact Sheet »
Rozwiązania Compliance Storage: bezpieczne i sprawdzone! - Doxis4 safeLock
Fact Sheet

Rozwiązania Compliance Storage: bezpieczne i sprawdzone! - Doxis4 safeLock

Fact Sheet »
Cyfrowa organizacja i automatyzacja pracy biura - Doxis4 SmartOffice Plus
Fact Sheet

Cyfrowa organizacja i automatyzacja pracy biura - Doxis4 SmartOffice Plus

Fact Sheet »
Klient internetowy pakietu Doxis4 iECM - Doxis4 webCube
Fact Sheet

Klient internetowy pakietu Doxis4 iECM - Doxis4 webCube

Fact Sheet »
Klient pakietu Doxis4 iECM dla systemu Windows - Doxis4 winCube
Fact Sheet

Klient pakietu Doxis4 iECM dla systemu Windows - Doxis4 winCube

Fact Sheet »