www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Poświadczone bezpieczeństwo: Doxis4 z certyfikatem GDPR

Doxis4 iECM-Suite spełnia wymogi dotyczące ochrony danych zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, co potwierdziła renomowana firma audytorska Ebner Stolz. Klienci firmy SER mają pewność, że korzystając z Doxis4 chronią, przechowują, usuwają i przekazują informacje osobowe zgodnie z GDPR.

Firma Ebner Stolz przyznała certyfikat zgodności z GDPR zarówno Doxis4 CSB i cubeDesigner, jak i Doxis4 safeLock. Rewidenci potwierdzili, że rozwiązania firmy SER zapewniają przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie i usuwanie informacji osobowych zgodne z przepisami o ochronie danych. Dzięki temu firmy spełniają ważne wymogi, takie jak prawo do „bycia zapomnianym” (art. 17 GDPR), prawo do przenoszalności danych (art. 20 GDPR) czy ochrona informacji osobowych zgodna z GDPR (art. 32 GDPR).

Doxis4 z certyfikatem GDPR
RODO

W jaki sposób ECM mo e Ci pomóc w uzyskaniu zgodno ci z ogólnym rozporz dzeniem o ochronie danych UE (RODO).

Przeczytaj więcej »

O ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (GDPR)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) to dyrektywa, która ujednolica zasady przetwarzania informacji osobowych przez firmy i organy publiczne w całej Unii Europejskiej. Nakłada na firmy obowiązek zbierania, przetwarzania, przechowywania, przekazywania i analizowania danych osobowych. Do 25 maja 2018 r. obowiązuje okres przejściowy – po tym terminie firmy muszą stosować się do nowych wymogów. W przypadku nieprzestrzegania ich po upływie okresu przejściowego firmom grożą kary w wysokości 20 milionów euro lub 4% globalnych obrotów, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

„Sprawdzona przez nas rodzina produktów Doxis4 CSB V03.03p1 i cubeDesigner 7.01 oraz produkt Doxis4 safeLock V02.03p2 przy odpowiednim zastosowaniu i zapewnieniu właściwych kontroli umożliwiają klientom przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.”

Ebner Stolz