www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Doxis4 oferuje sprawdzone bezpieczeństwo archiwizacji według niemieckich zasad prawidłowego prowadzenia księgowości, GoBS

Deloitte & Touche poddaje Doxis4 certyfikacji wg IDW PS 880

Ciesząca się światową renomą firma audytorska Deloitte & Touche przyznała oprogramowaniu do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie Doxis4 marki SER certyfikat IDW PS 880. Dzięki temu klienci SER otrzymują sprawdzone bezpieczeństwo elektronicznej archiwizacji, która przebiega w sposób zabezpieczony przed modyfikacją i zgodnie z zasadami prawidłowego prowadzenia systemów księgowych chronionych przed modyfikacją (GoBS) oraz AO, HGB i GDPdU.

Obowiązkiem biegłych rewidentów jest ocena księgowych systemów IT sprawdzanego przedsiębiorstwa w ramach badania sprawozdania finansowego. Oprogramowanie do archiwizacji zgodne z normą IDW PS 880 gwarantuje sprawdzone zabezpieczenia przed modyfikacją.

Kontrola przeprowadzona przez firmę audytorską Deloitte & Touche odbyła się z uwzględnieniem surowych standardów Instytutu Biegłych Rewidentów (IDW). Sprawdzono nie tylko sam pakiet oprogramowania Doxis4 iECM, lecz także procesy stosowane podczas jego projektowania.

Zgodnie z ekspertyzą Deloitte & Touche sprawdzony produkt oprogramowania Doxis4 umożliwia w przypadku prawidłowego zastosowania zarządzanie i przechowywanie istotnych dla sprawozdawczości finansowej dokumentów i danych w sposób odpowiadający zasadom prawidłowej księgowości. Dzięki temu certyfikatowi Doxis4 jest obecnie pionierem wśród elektronicznych systemów archiwizacyjnych.

IDW PS 880: kontrola produktów oprogramowania

Rewizja i ponowna publikacja standardu audytu IDW „Kontrola produktów oprogramowania (IDW PS 880)” w wersji na dzień 11.03.2010 r. dokonana przez Komisję technologii informacyjnych (FAIT) spowodowała modernizację metodyki kontroli zgodną z systematyką audytów systemowych wykorzystujących technologie informacyjne oraz uwzględnienie opartego na kryteriach podejścia standardu ISAE 3000 „Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (Usługi atestacyjne inne niż badanie i przeglądy historycznych informacji finansowych). IDW RS FAIT 1 prezentuje wymagania stawiane w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych z wykorzystaniem systemów IT wynikające z §§ 238, 239 i 257 HGB (niem. kodeksu handlowego). IDW RS FAIT 3 konkretyzuje zasady prawidłowego prowadzenia systemów księgowych (GoB) przy użyciu elektronicznych metod archiwizacji. Objaśnia on wymagania stawiane systemom archiwizacji, których przestrzeganie jest konieczne w celu spełnienia obowiązku przechowywania danych w sposób zgodny z prawem handlowym.

Zażądaj certyfikatu IDW PS 880

Proszę wypełnić wszystkie pola formularza. Certyfikat zostanie przesłany Państwu pocztą.

Imię i nazwisko
Kod pocztowy/Miejscowość