www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.ser-solutions.ru www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Międzynarodowa norma archiwizacji dokumentów

Doxis4 ma certyfikat ISO 16175-2

Pakiet Doxis4 iECM uzyskał certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 16175-2. Został on wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą Van Bussel Document Services. Dla użytkowników Doxis4 oznacza to pewność, że ich oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi dotyczące obchodzenia się z informacjami podlegającymi obowiązkowi przechowywania, niezależnie od nośników, na których zostały utworzone i/lub są przechowywane.

Doxis4 spełnia wymagania uniwersalne

Eksperci z jednostki certyfikującej stwierdzają w sprawozdaniu, że rodzina produktów Doxis4 jest zgodna z międzynarodową normą archiwizacji dokumentów ISO 16175-2 w jej obecnie obowiązującym brzmieniu pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Oznacza to, że Doxis4 spełnia około 300 uniwersalnych kryteriów obchodzenia się z dokumentami podlegającymi obowiązkowi przechowywania.

Certyfikat ISO 16175

Informacje o ISO 16175-2

Norma ISO 16175-2 („Informacja i dokumentacja – zasady i wymagania dotyczące funkcjonowania dokumentacji w biurze elektronicznym”) przewiduje w sumie 275 wymagań dotyczących funkcjonowania, które są niezależne od branży i zastosowanej technologii. Są to m.in. definicje procesów, warunki dotyczące zbierania informacji i zarządzania nimi, zasady przechowywania i usuwania oraz wytyczne wykonywania prac w sposób zgodny z przepisami. Dotyczy ona produktów oprogramowania, którego główną lub jedyną funkcją jest archiwizacja dokumentów. Należą do nich także systemy zarządzania treścią (ECM), takie jak Doxis4 firmy SER.

„Doxis4 to zintegrowany system zarządzania treścią, dobrze sprawdzający się w modelowaniu informacji podlegających obowiązkowi przechowywania oraz ich metadanych, przetwarzaniu i archiwizowaniu ich oraz zarządzaniu nimi, a także sterowaniu procesami”.

Dr Geert-Jan van Bussel, główny audytor Van Bussel Document Services