www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Doxis4 jest „Ready for eInvoicing”

Rewidenci poddają Doxis4 certyfikacji pod kątem zgodnego z wymogami ustawowymi przetwarzania faktur elektronicznych

Pakiet Doxis4 iECM spełnia wymogi prawne stawiane fakturom elektronicznym zgodnie z § 14 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT (UStG). Fakt ten potwierdziła renomowana firma audytorska EBNER STOLZ. Dzięki temu klienci SER mają pewność, że wraz z Doxis4 stosują oprogramowanie do archiwizacji i obsługi faktur przychodzących, które przetwarza dokumenty elektroniczne w sposób zgodny w regulacjami ustawowymi.

Audytorzy EBNER STOLZ poświadczają, że sprawdzony produkt oprogramowania Doxis4 „przy odpowiednim stosowaniu oraz w połączeniu z określonymi kontrolami organizacyjnymi przeprowadzanymi u klientów korzystających z Doxis4 pozwala na prawidłowe przetwarzanie i archiwizację elektronicznych faktur przychodzących i wychodzących zgodnie z wymogami § 14 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT (UStG) wg regulacji projektu ustawy upraszczającej prawo podatkowe (StVereinfG 2011) oraz z objaśnieniami uzupełniającymi Federalnego Ministerstwa Finansów (BMF) zawartymi w piśmie z 2 lipca 2012 r.”.

Odpowiednie i nadające się do prawidłowego prowadzenia księgowości

Podczas badania metod projektowania oprogramowania oraz przechowywania dokumentów w niezmiennej formie kontrolerzy bazowali na istniejącym raporcie z audytu wg IDW PS 880 dla wybranych modułów pakietu SER Doxis4 iECM, sporządzonym przez firmę Deloitte & Touche. Konkluzja EBNER STOLZ: „Sprawdzone moduły oprogramowania pakietu Doxis4 iECM można zatem traktować jako odpowiednie i nadające się do prawidłowego prowadzenia księgowości”.

Scenariusz testowy z Doxis4

Przedmiotem badania był system Doxis4 składający się z programów Doxis4 InvoiceMaster Read do gromadzenia faktur, Doxis4 InvoiceMaster Control do ukierunkowanej na przepływy pracy kontroli faktur oraz Doxis4 Inbound Center E-Mail Importer do integracji faktur elektronicznych. Doxis4 Inbound Center E-Mail Importer pobiera faktury przesłane drogą e-mailową z załączników i przesyła je do dalszego przetwarzania w programie Doxis4 InvoiceMaster.

Interakcja i integracja z systemem ERP przetestowane w oparciu o system SAP. Z uwagi na fakt, że SER udostępnia zintegrowany z SAP przepływ pracy służący do kontroli faktur oraz przepływ prac bazujący na serwerze Doxis4 Workflow Server, które można łączyć z dowolnymi systemami ERP, procedurą weryfikacji objęto także i te dwa warianty.

Zażądaj certyfikatu „Ready for eInvoicing”

Proszę wypełnić wszystkie pola formularza. Certyfikat zostanie przesłany Państwu pocztą.

Imię i nazwisko
Kod pocztowy/Miejscowość