www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Out of office – mobilne ECM umożliwiające elastyczną pracę w każdym miejscu

Cyfrowa aktówka do zastosowania w smartfonach i tabletach – Doxis4 mobileCube

Gdy pracownik potrzebuje szybkiego dostępu do dokumentów, akt, operacji i zadań, nie zawsze siedzi przy swoim biurku. Podczas podróży biznesowych, wizyt u klienta i narad albo pracy w stale zmieniających się lokalizacjach ważne dokumenty biznesowe muszą być dostępne, a także możliwe musi być uruchamianie procesów biznesowych przez podejmowanie bezpośrednich decyzji. Cyfrowy biznes bez mobilnego biznesu utknie w miejscu.

Mobilny klient ECM Doxis4 mobileCube wzbogaca pakiet Doxis4 iECM dzięki możliwości niezależnego od lokalizacji korzystania z dokumentów, akt, operacji i zadań – wszędzie tam, gdzie dostępny jest smartfon lub tablet (zarówno z systemem Apple iOS, jak i Google Android). Doxis4 mobileCube świadomie kładzie nacisk na typowe przypadki zastosowań użytkownika mobilnego.

Wydajna infrastruktura ECM pakietu Doxis4 iECM połączona z centralnym repozytorium treści Doxis4 stanowi bazę dla niezależnej od lokalizacji pracy z mobilnym klientem Doxis4 mobileCube. Oprócz elastycznych, mobilnych możliwości dostępu za pośrednictwem smartfona i tabletu, do dyspozycji jest klient Windows oraz klient przeglądarkowy. Dzięki temu wszyscy pracownicy i ew. osoby z zewnątrz pracują z wykorzystaniem tych samych, aktualnych informacji i zależnie od okoliczności mogą używać do tego celu komputerów osobistych, notebooków, tabletów lub smartfonów. 

Poprzez użycie Doxis4 mobileCube użytkownicy mają dostęp do pełnego zasobu informacji, zgodnie z ich rolą i posiadanymi uprawnieniami. Dzięki temu w każdej chwili mają zdolność do zasięgania informacji i podejmowania decyzji, wykonywania codziennych zadań i sprostania nieoczekiwanym wyzwaniom – w każdym miejscu, w którym się znajdą.

Mobilne wyszukiwanie i wyświetlanie

Mobilny klient oferuje zasadniczo te same funkcje wyszukiwania jak pozostałe rodzaje klientów Doxis4 – oczywiście zoptymalizowane pod kątem użytku mobilnego. Wyszukiwanie oparte jest o zapisane metadane (wyszukiwanie indeksowe), pełne treści dokumentów (wyszukiwanie pełnotekstowe) lub kombinację obu metod. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na liście wyników zoptymalizowanej rozmiarowo do wymiarów ekranu urządzenia końcowego.

W celu szybkiego dostępu do często używanych dokumentów użytkownik może zapisywać je jako ulubione oraz przekazywać na mobilne urządzenia końcowe. Gwarantuje to ich dostępność także bez bezpośredniego połączenia z Doxis4 – przykładowo w sytuacji braku połączenia bezpośredniego, jak np. w samolocie.

W celu wyświetlenia dokumentów w formacie graficznym lub .TIFF, Doxis4 mobileCube potrafi „w locie” przekształcić taki plik na plik w formacie .PDF – włącznie z adnotacjami dołączonymi do niego. Wszystkie formaty dokumentów obsługiwane przez używany system operacyjny mogą być wyświetlane bezpośrednio w aplikacji. Należą do nich dokumenty w formacie .PDF, Office oraz typowych formatach graficznych. W połączeniu z Doxis4 Imaging Service, służącym do wyświetlania dokumentów niezależnie od oryginalnej aplikacji, w której zostały stworzone, na urządzeniu mobilnym możliwe jest wczytywanie i wyświetlanie ponad 300 formatów, z możliwością wyświetlania wybranych stron danego dokumentu.

Mobilne archiwizowanie i workflow

Dokumenty, które zostały utworzone w mobilnym urządzeniu końcowym, odebrane za pośrednictwem poczty e-mail lub pobrane z innych źródeł, można zarchiwizować w repozytorium treści za pomocą Doxis4 mobileCube – tak samo prosto jak w przypadku udostępniania treści w innych aplikacjach.

Z Doxis4 mobileCube użytkownik bierze udział w operacjach także w wtedy, gdy jest w podróży: odbiera zadania, przetwarza je i przekazuje dalej. Ma dostęp do wszystkich skrzynek roboczych, zarówno osobistych i współdzielonych, jak i grupowych.

Więcej na temat Doxis4 mobileCube

Zalety

 • Mobilny, niezależny od lokalizacji dostęp do dokumentów, akt, operacji i zadań
 • Stały dostęp do jednolitych, aktualnych informacji w centralnym repozytorium treści Doxis4, także offline
 • Obsługa różnych platform mobilnych (Apple iOS, Google Android)
 • Możliwość jednoczesnego korzystania z klienta internetowego oraz klienta Windows dla komputerów osobistych i notebooków w jednym rozwiązaniu

Możliwości & zalety

 • Dostęp do dokumentów i zatwierdzanie ich z każdego miejsca

  Z poziomu ekranu startowego aplikacji Doxis4 mobileCube jednym ruchem palca dostępne są funkcje dla dokumentów, operacji i zadań obecnych w środowisku Doxis4: wyszukiwanie, skrzynki robocze, katalogi i ulubione. Za pośrednictwem wstępnie skonfigurowanych profili szybko ustanawiane jest połączenie z różnymi repozytoriami treści Doxis4. „Z każdego miejsca na świecie” możesz zatwierdzać wnioski, faktury itp. i mieć dostęp do ważnych dokumentów biznesowych. W czasie podróży służbowych okresy oczekiwania i przesiadek to dobry czas na pracę. Ważne akta i dokumenty są także dostępne w czasie narad lub wizyt u klienta.

 • Spersonalizowane stanowisko robocze

  Doxis4 mobileCube po zalogowaniu w Doxis4 Content Bus udostępnia każdemu zalogowanemu użytkownikowi mobilne stanowisko robocze z bezpośrednim dostępem do istotnych biznesowo informacji obecnych w repozytorium treści. Należą do nich aktualnie oczekujące zadania w osobistej skrzynce roboczej, grupowych skrzynkach roboczych oraz dalszych skrzynkach roboczych udostępnionych dla zalogowanych użytkowników. W celu uzyskania szybkiego dostępu do określonych dokumentów lub często używanych ustawień wyszukiwania można określać własne katalogi.

 • Brak wąskich gardeł przy przesyłaniu danych drogą mobilną

  Próba mobilnej pracy na smartfonie lub tablecie często kończy się niepowodzeniem z powodu ograniczonego połączenia internetowego lub jego braku. Doxis4 mobileCube jest przygotowany na takie sytuacje: alternatywnie do wczytywania kompletnych dokumentów, w kliencie mobileCube można je wczytywać i przeglądać stronicowo. Dzięki temu można szybko otwierać także obszerne dokumenty, bez długiego oczekiwania na wczytywanie i przy przesyle minimalnej ilości danych. Jeżeli brak jest połączenia z Doxis4, osobiste ulubione oraz prekonfigurowane katalogi są dostępne także offline. 

 • Compliance i ochrona danych

  Dzięki Doxis4 mobileCube pracownicy mogą wymieniać się dokumentami w sposób wydajny i bezpieczny, także w czasie podróży, bez naruszania zasad Compliance i ochrony danych. Od czasu afery z NSA każdy powinien zastanowić się, gdzie magazynuje poufne informacje i z użyciem jakich aplikacji je wymienia. W centralnym repozytorium treści Doxis4 dokumenty są dobrze zabezpieczone i powinny już tam pozostać – nieważne, gdzie się z nimi pracuje. Nawet zagubienie smartfona czy tabletu nie powoduje naruszenia bezpieczeństwa danych, ponieważ są one zapisywane w środowisku Doxis4, a nie bezpośrednio w urządzeniu.

 • Wielodostępność

  W przypadku koncernów i średnich przedsiębiorstw posiadających liczne, niezależne prawnie jednostki, wielodostępność jest nieodzowna. Doxis4 mobileCube umożliwia pracę z zastosowaniem wielodostępności. Dostępne jednostki są konfigurowane w Doxis4 mobileCube Gateway. Jednostek, dla których nie przewidziano możliwości korzystania mobilnego, nie można użyć omyłkowo.

 • Równoległe użytkowanie z innymi klientami i urządzeniami

  Doxis4 mobileCube to jedna z wielu możliwości uzyskiwania dostępu do dokumentów, akt, operacji i zadań w środowisku Doxis4. W zależności od sytuacji roboczej, potrzebnych funkcji i częstotliwości użytkowania, pracownicy mogą korzystać z odpowiedniego klienta Doxis4 – także w wersji przeglądarkowej lub dla systemu Windows – na komputerach osobistych, notebookach, tabletach lub smartfonach. W ten sposób aktualne wersje dokumentów i zadania są zawsze dostępne, niezależenie od miejsca i może z nich korzystać wielu użytkowników. Niezależnie od danego klienta lub urządzenia, rolami i uprawnieniami można sterować centralnie, uniwersalnie i jednolicie w oprogramowaniu Doxis4 cubeDesigner.

Znajdź wszystko wszędzie

Doxis4 mobileCube umożliwia wyszukiwanie w repozytorium treści wszystkich dokumentów, do których ma dostęp zalogowany użytkownik. Dla różnych przypadków zastosowania, możliwe jest zdefiniowanie odpowiednich formularzy wyszukiwania, w celu wyszukiwania dokumentów wg ich metadanych i treści. Listy wyników dostosowują się automatycznie do rozmiaru ekranu urządzenia mobilnego. Funkcje grupowania i filtrowania zapewniają szybki przegląd wyników wyszukiwania, także w przypadku obszernych list wyników.

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Archiwizacja dokumentów w czasie podróży

Dzięki Doxis4 mobileCube dokumenty utworzone w mobilnym urządzeniu końcowym, odebrane za pośrednictwem poczty e-mail lub pobrane z innych źródeł można bezpiecznie zarchiwizować w repozytorium treści i „dzielić” z kolegami. Podczas archiwizowania dokumentów można – zależnie od konfiguracji – wybierać żądane klasy dokumentów (np. oferty, zlecenia, zamówienia, faktury itp.) oraz ręcznie lub automatycznie predefiniować dalsze kryteria indeksowania dla dokumentu, który ma być poddany archiwizacji. Dzięki temu dokument będzie można łatwo odszukać w późniejszym czasie i przez innych użytkowników.

Swoboda decyzji w każdej chwili

W każdym momencie i w każdym miejscu możesz brać udział w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa – to możliwe dzięki Doxis4 mobileCube. Doxis4 mobileCube udostępnia użytkownikowi do wykorzystania mobilnego wszystkie skrzynki robocze dostępne dla niego w systemie Doxis4. W celu umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do nowych zadań, są one prezentowane w przejrzysty sposób w skrzynce roboczej wraz z podaniem ich liczby. W ten sposób można przykładowo szybko podjąć decyzję, czy faktura ma być zatwierdzona czy wydelegowana, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje osoba decyzyjna.

Test
Preview Lupe
Screen

Doxis4 mobileCube – informacje

Klient mobilny

 • Obsługa różnych platform mobilnych (apple iOS, Google Android)
 • Instalacja z poziomu Apple App Store lub Google Play Store
 • Dostęp do wielu jednostek oraz systemów Doxis4

Wyszukiwanie

 • Zastosowanie różnych formularzy wyszukiwania, w zależności od przypadku zastosowania
 • Proponowanie przez system podpowiedzi w polach wprowadzania danych („Proposals”)
 • Strukturalne przedstawienie trafień z konfigurowalnym sposobem prezentacji list wyników (z wybranymi deskryptorami, predefiniowanymi grupowaniami)
 • Optymalizacja wydajności dzięki funkcji „Paging” – pakietowemu przesyłowi danych do urządzenia mobilnego

Katalogi, ulubione i dostęp offline

 • Zapisywanie często używanych dokumentów i zapytań wyszukiwania jako osobistych ulubionych
 • Ekran startowy umożliwia bezpośredni dostęp do ulubionych i katalogów
 • Dostęp offline do osobistych ulubionych i prekonfigurowanych katalogów
 • Rozbudowane możliwości konfiguracji dla trybu offline (np. jakości obrazu, liczby stron)

Wyświetlanie

 • Rendering „w locie” formatów obrazów do formatu .PDF
 • Użycie zainstalowanych aplikacji do wyświetlania dokumentów
 • Dołączenie adnotacji podczas wyświetlania dokumentów w formacie .PDF
 • Zastosowanie Doxis4 Imaging Service do wyświetlania dokumentów w ponad 300 formatach, niezależnie od tego, czy zainstalowano oryginalne aplikacje, w których zostały utworzone
 • „Dzielenie się” wyświetlonymi dokumentami z innymi aplikacjami

Archiwizacja i indeksowanie

 • Archiwizacja dokumentów utworzonych w innych aplikacjach za pośrednictwem funkcji „dzielenia się”
 • Konfigurowalne formularze archiwizacji dostosowane do różnych klas dokumentów
 • Systemowe podpowiedzi w polach wprowadzania danych („Proposals”)
 • Funkcje wyświetlania i edycji dla deskryptorów dokumentów
 • Wysyłanie i przetwarzanie „łączy iecm” do zadań i/lub dokumentów

BPM i zarządzanie zadaniami

 • Implementacja mobilnych pracowników w bieżące procesy biznesowe
 • Użycie cyfrowych skrzynek roboczych (osobistych, współdzielonych, obcych i grupowych)
 • Funkcje sterowania operacjami (zatwierdzania, delegowania)
 • Wyświetlanie wszystkich informacji operacyjnych (metadanych i dokumentów)

Administrowanie

 • Centralna administracja np. w celu rozdzielania formularzy i definicji list wyników
 • Obsługa koncepcji ról
 • Obsługa zdolności do dostosowywania po stronie serwera
 • Obsługa predefiniowanych modeli procesów
Funkcjonalność +Content wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
Klient dla urządzeń mobilnych - Doxis4 mobileCube
Fact Sheet

Klient dla urządzeń mobilnych - Doxis4 mobileCube

Fact Sheet »