www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

SERvice Plus dla projektów ECM

W przypadku SER skrót PS oznacza usługi profesjonalne (Professional Service), a także związane z nimi wydajność i zasoby personalne. Są to cechy charakterystyczne dla niemieckojęzycznej branży ECM – szczególnie w przypadku, gdy dodamy do tego regionalną dostępność profesjonalnych usług SER w 14 lokalizacjach w krajach niemieckojęzycznych. Dzięki zgromadzonemu w ciągu 35 know-how firma SER oferuje jako jeden dostawca wszystko: koncepcję organizacyjną i technologiczną, wdrażanie i udoskonalanie, wsparcie i konserwację. W przypadku współpracy zespołowej z klientem PS gwarantują optymalne wdrożenie oraz wydajne wykorzystanie z technologii ECM w Doxis4. Uzyskane w ten sposób efekty ekonomiczne oraz skuteczna optymalizacja procesów to elementy decydujące o przewadze konkurencyjnej.

W oparciu o pakiet Doxis4 iECM usługi profesjonalne obsługują całe spektrum projektów związanych z zarządzaniem treścią w przedsiębiorstwie, od przetwarzania poczty i faktur przychodzących, elektronicznej archiwizacji i zarządzania dokumentami, poprzez zarządzanie zadaniami i procesami biznesowymi, po projekty z zakresu zarządzania jakością i wiedzą. Spektrum projektów Doxis4 jest bardzo szerokie: od pojedynczych rozwiązań dla specjalnych zakresów zadań o krótkim czasie realizacji po wysoce złożone platformy obejmujące całą organizację – jak np. w przypadku Deutsche Bahn, gdzie bezpośrednio na miejscu od dziesięciu do dwunastu specjalistów SER przez wiele lat obsługuje obejmującą cały koncern rozbudowę i udoskonalenie rozwiązań.

Know-how Plus: producet + usługodawca

Doxis4 standardowo obsługuje kompleksowe funkcjonalności ECM. Udostępnianie funkcjonalności ECM w zakresie przetwarzania spraw i operacji jest częścią konfiguracji (customizing), którą zajmują się usługi profesjonalne SER. Podobnie jak elastyczność i zakres funkcji są siłą oprogramowania Doxis4, tak znajomość funkcji i możliwości dostosowań stanowi duży plus usług profesjonalnych. W tym przypadku znaczenie ma fakt, że firma SER jest jednocześnie producentem, dostawcą usług i partnerem w implementacji własnego oprogramowania. Realizacja usług profesjonalnych odbywa się zawsze zgodnie z zasadą, aby: „stosować standardy tam, gdzie to możliwe, a dostosowywać do indywidualnych potrzeb, gdy jest to możliwe i wskazane”.

Specjaliści od ECM z wieloletnim doświadczeniem projektowym

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji projektów – w połączeniu z pracownikami obszaru usług profesjonalnych oraz posiadanym know-how z zakresu ECM, organizacji i technologii – firma SER może kompletować zespoły, które dysponują optymalnymi kompetencjami wymaganymi do realizacji projektu. Umożliwia to optymalną realizację indywidualnych zadań – czy to specjalnych systemów ECM dla działów i branż, globalnych rozwiązań do dystrybucji informacji z funkcją obsługi wielu języków, czy też integracji z centralnymi platformami SAP, Microsoft, Oracle itp.

Pracownicy obszaru usług profesjonalnych to prawdziwi specjaliści w zakresie ECM. Zakres usług profesjonalnych obejmuje porady konsultantów technicznych w kwestiach związanych z wdrożeniem niezbędnej infrastruktury (bazy danych, systemy operacyjne itd.), poprzez usługi konsultantów ECM w kwestiach indywidualizacji rozwiązań Doxis4 iECM, po doradztwo organizacyjne. Jako konsultanci techniczni dysponują oni dogłębną znajomością wdrożenia i możliwości pakietu Doxis4 iECM i w razie potrzeby są w stanie samodzielnie ingerować w „maszynerię”.

Szkolenie z zakresu zarządzania projektami jest elementem podstawowego kształcenia pracowników zatrudnionych przy projekcie. Kierownicy projektów mogą dodatkowo uzyskać certyfikaty z zarządzania projektami, które są często wymagane podczas przetargów (np. PMP, Prince 2, IPMA). Na poziomie specjalistycznym szkolenie i dokształcanie zawodowe odbywa się poprzez udział w szkoleniach SERacademy, szkolenia „na stanowisku pracy” przy udziale doświadczonych kolegów oraz w drodze wymiany informacji podczas regularnych spotkań w kręgach fachowych. Wsparciem rozległej dokumentacji projektowej są wewnętrzne strony wiki. Wielu pracowników usług profesjonalnych dodatkowo specjalizuje się w określonych segmentach produktowych lub tematyce.

Więcej na temat usług profesjopnalnych

PS – informacje

 • Największy obszar firmy SER: 170 pracowników w całej Europie
 • 35 lat doświadczenia z projektami ECM
 • 10 x w Niemczech, 14 x w krajach niemieckojęzycznych
 • Niezależne regionalnie zespoły PS w lokalizacjach SER
 • Obszary: realizacja projektów, obsługa klientów, opracowywanie projektów, SERviceDesk

SERvice – kompetentne usługi bezpośrednio od producenta

SER stawia na długoletnie, niezawodne partnerstwo i oferuje kompletną realizację projektów przez jednego dostawcę: od licencji oprogramowania poprzez usługi serwisowe po generalne wykonawstwo. Warunkiem udanego wdrożenia złożonych rozwiązań w zakresie ECM są wyraźnie określone zakresy odpowiedzialności oraz stabilni partnerzy. Kompleksowe usługi serwisowe gwarantują optymalną integrację rozwiązań Doxis4 z organizacją i środowiskiem IT klienta oraz ich długoterminową obsługę.

 • Doradztwo zarządcze

  Świadczymy usługi doradcze w kwestiach organizacyjnych i technicznych stosownie do wymagań klienta, oferując tym samym rozległe wsparcie decyzyjne. Wskażemy skuteczne i wydajne rozwiązania w zakresie opłacalności, które można optymalnie zintegrować z posiadaną infrastrukturą IT.

 • Opracowywanie specyfikacji wymagań

  Ocena potrzeb w ramach analizy bieżącej jest ukierunkowana na cele i wymagania użytkownika. Rozważania te uwzględniają procedury organizacyjne i infrastrukturę informatyczną organizacji oraz wskazują możliwości ulepszeń i racjonalizacji. Na tej podstawie nasi specjaliści opracowują konkretny katalog wymagań sprzętowych i oprogramowania. W oparciu o niego opracowana zostaje szczegółowa specyfikacja wymagań uwzględniająca także wszystkie potrzebne funkcje, modyfikacje i obszary zastosowań. Wymagana konfiguracja systemu jest rzecz jasna definiowana przez klienta.

 • Realizacja projektu

  Plan projektu obejmuje przygotowanie, koncepcję, wdrożenie, instalację, prototypowanie i testowanie oraz rozbudowę do systemu produktywnego. W trakcie całej fazy realizacji projektu nasi pracownicy zapewniają wsparcie na miejscu, lub też – w razie potrzeby – w trybie online dzięki dostępowi do systemu klienta. Opcjonalnie opracowujemy dokumentację procedury zgodną z zasadami prawidłowego prowadzenia elektronicznych systemów księgowych (GoBS).

 • Szkolenia i warsztaty – SERacademy

  Obsługi rozwiązań SER łatwo się nauczyć. Niezależnie od tego zalecamy, aby pracownicy zapoznawali się z rozwiązaniami SER poprzez szkolenia, co pozwoli im na korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji w możliwie najkrótszym czasie. Szkolenia są prowadzone przez naszych równie kompetentnych, co doświadczonych wykładowców. Odbywają się one w nowoczesnych i w pełni wyposażonych pomieszczeniach szkoleniowych SERacademy w Bonn, Berlinie, Stuttgarcie i Wiedniu albo w siedzibie klienta. Wszystkie szkolenia obejmują dużo ćwiczeń praktycznych, dzięki czemu uczestnicy mają pewność poszerzenia swojej wiedzy.

  Więcej o SERacademy »

 • Konserwacja

  Udzielana przez SER długoterminowa gwarancja wsparcia znacząco przyczynia się do bezpieczeństwa inwestycji. Klient odnosi bezpośrednie korzyści ze stałego dostosowywania rozwiązań SER do zmienionych wymagań rynkowych i technologii. SER oferuje różne pakiety konserwacyjne: oprócz standardowych usług konserwacyjnych świadczonych przez dział wsparcia SERviceDesk w dni powszednie w normalnych godzinach pracy, SER oferuje też usługi dodatkowe, takie jak administrowanie systemem, jego obsługa oraz serwis premium 24/7. Usługa administrowania systemem obejmuje m.in. proaktywne monitorowanie systemu oraz wsparcie pierwszego stopnia. Natomiast usługa premium 24/7 zapewnia klientowi własny zespół wsparcia SER, składający się z certyfikowanych pracowników będących do dyspozycji przez 365 dni w roku, którzy zajmują się kompleksowymi działaniami związanymi z obsługą i konserwacją systemu.

Professional Service sites

The professional Service division is represented through 14 regional sites across Germany, Austria and Switzerland. We offer comprehensive services from consulting through implementation to support – right where you need us. Select a city to learn more about your local SER Branch office.

 • Bonn (Centrala)
 • Berlin
 • Klagenfurt
 • Frankfurt am Main
 • Hamburg
 • München
 • Münster
 • Stuttgart

Zakres świadczeń w ramach usług profesjonalnych

 • Zarządzanie projektami
 • Doradztwo w zakresie procesów organizacyjnych i biznesowych
 • Opracowanie koncepcji ogólnej i szczegółowej
 • Modyfikowanie i obsługa oprogramowania
 • Wdrożenie oprogramowania
 • Integracja z istniejącym środowiskiem IT (ERP, CRM, HR, Microsoft Office, Microsoft SharePoint itd.)
 • Wdrożenie systemu do systemu produkcyjnego
 • Uczestnictwo w uruchomieniu systemu
 • Opracowanie dokumentacji procedur
 • Uczestnictwo w certyfikacji
 • Wsparcie/Helpdesk