Stopka redakcyjna

Opublikowano przez

SERgroup Holding International GmbH

Joseph-Schumpeter-Allee 19
53227 Bonn
Niemcy

Fon: +49 228 90896-0
Fax: +49 228 90896-222
E-Mail: info@sergroup.com

Wszystkie adresy grupy SER »

Dyrektorzy:

Dr. John Bates (CEO), Dr. Gregor Joeris, Johannes Klutz

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy (AG) Bonn
nr rej. handl. (HRB) 25126

NIP UE.:

DE 226 304 630

Informacje o prawach autorskich

Informacje zawarte na stronie www.sergroup.com mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dodawane są nowe informacje, a przestarzałe dane są zastępowane aktualnymi. Teksty i ilustracje są zestawiane z największą starannością. Niezależnie od tego nie można całkowicie wykluczyć ewentualnych błędów.

Za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki znajdują się w serwisie www.sergroup.com, firma SER odpowiada tylko w takim zakresie, w jakim jest zaznajomiona z ich (ewentualnie niezgodną z prawem lub mającą znaczenie w świetle prawa karnego) treścią oraz w takim stopniu, w jakim zapobieżenie przez SER ich wykorzystaniu jest możliwe i wykonalne technicznie. W momencie pierwszego umieszczania odnośników firma SER nie uzyskała tego rodzaju informacji po sprawdzeniu treści. Nie istnieje obowiązek prawny stałego sprawdzania treści zewnętrznych. Jeżeli firma SER zdobędzie w przyszłości informacje o niezgodnych z prawem lub mających znaczenie w świetle prawa karnego treściach albo zostanie o nich wyraźnie poinformowana, wówczas dokona usunięcia danego odnośnika, o ile tylko będzie to możliwe i wykonalne technicznie.

Fakt, że na stronie www.sergroup.com są wymienione nazwy i oznaczenia, nie uzasadnia prawa do ich swobodnego użytkowania. Uwzględnienia wymagają znaki towarowe. Wszystkie użyte znaki towarowe są znakami towarowymi ich właścicieli.

© SERgroup Holding International GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

® Doxis, Doxis4, PRODEA, iQURE, iROOM, DialogZukunft, learningCube i SER są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki SERgroup Holding International GmbH

® DOMEA jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wydziału koordynacyjnego i doradczego Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (KBSt)z siedzibą w Berlinie

® SAP R/3, mySAP ERP i SAP ERP są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki SAP SE

® Adobe Acrobat Reader jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Adobe Systems Incorporated

Nie wszystkie zarejestrowane znaki towarowe zostały tutaj wymienione.