www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.ser-solutions.ru www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Stopka redakcyjna

Opublikowano przez

SERgroup Holding International GmbH
Kurfürstendamm 21
D-10719 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 498582-0
Faks: +49 30 498582-299
E-mail: info@sergroup.com

Dyrektorzy:
Sven Oliver Behrendt, Johannes Breuers, Dr. Gregor Joeris, Kurt-Werner Sikora, Stefan Zeitzen

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy (AG) Charlottenburg
nr rej. handl. (HRB) 154553

NIP UE:
DE 226 304 630

Informacje o prawach autorskich

Informacje zawarte na stronie www.ser-solutions.pl mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dodawane są nowe informacje, a przestarzałe dane są zastępowane aktualnymi. Teksty i ilustracje są zestawiane z największą starannością. Niezależnie od tego nie można całkowicie wykluczyć ewentualnych błędów.

Za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki znajdują się w serwisie www.ser-solutions.pl, firma SER odpowiada tylko w takim zakresie, w jakim jest zaznajomiona z ich (ewentualnie niezgodną z prawem lub mającą znaczenie w świetle prawa karnego) treścią oraz w takim stopniu, w jakim zapobieżenie przez SER ich wykorzystaniu jest możliwe i wykonalne technicznie. W momencie pierwszego umieszczania odnośników firma SER nie uzyskała tego rodzaju informacji po sprawdzeniu treści. Nie istnieje obowiązek prawny stałego sprawdzania treści zewnętrznych. Jeżeli firma SER zdobędzie w przyszłości informacje o niezgodnych z prawem lub mających znaczenie w świetle prawa karnego treściach albo zostanie o nich wyraźnie poinformowana, wówczas dokona usunięcia danego odnośnika, o ile tylko będzie to możliwe i wykonalne technicznie.

Fakt, że na stronie www.ser-solutions.pl są wymienione nazwy i oznaczenia, nie uzasadnia prawa do ich swobodnego użytkowania. Uwzględnienia wymagają znaki towarowe. Wszystkie użyte znaki towarowe są znakami towarowymi ich właścicieli.

© SER Solutions Deutschland GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

® DOXiS, Doxis, PRODEA, iQURE, iROOM, DialogZukunft i DOXiPOLIS są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki SER Solutions Deutschland GmbH

® DOMEA jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wydziału koordynacyjnego i doradczego Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (KBSt)z siedzibą w Berlinie

® SAP R/3, mySAP ERP i SAP ERP są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki SAP SE

® Adobe Acrobat Reader jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Adobe Systems Incorporated