Przełomowa technologia

Platforma obsługi treści Doxis

Wszechstronna

Dla wszystkich informacji, procesów biznesowych i scenariuszy współpracy

Elastyczna

Elastyczne połączenie usług dla wszystkich typów zastosowań

Gotowa na przyszłość

Cała platforma Doxis jest stale aktualizowana i rozwijana

Doxis – pierwsza prawdziwa platforma obsługi treści na świecie

Doxis zapewnia Twojej firmie inteligentniejsze zarządzanie informacjami.

Doxis to pierwsza technologia ECM zaprojektowana i stworzona jako platforma obsługi treści (CSP) – na długo przed tym, jak Gartner wprowadził ten termin do obiegu. To dlatego Doxis ma ogromną przewagę nad systemami monolitycznymi i innymi dostawcami, którzy dopiero niedawno przeszli na architekturę CSP. Stale rozwijamy zarówno samą platformę, jak i jej usługi w zakresie treści. Doxis to niezwykle zwinna, skalowalna i bezpieczna platforma do wszelkiego rodzaju zastosowań w zakresie ECM, BPM i współpracy. Dzięki API oraz złączom Doxis dostarcza informacji, zarządza procesami międzysystemowymi i łączy ze sobą różne systemy. Dzięki temu możesz wycofać silosy informacyjne, wykorzystać pełną wartość swoich treści oraz zapewnić ochronę i bezpieczeństwo danych. Wszystko to czyni z Doxis idealną bazę do zarządzania informacjami w całej firmie.

Dr Gregor Joeris, CTO w firmie SER

Doxis to pierwsza platforma obsługi treści na rynku, więc stale powiększamy jej przewagę technologiczną. Tylko my łączymy usługi w zakresie treści i procesów oraz usługi kognitywne na jednej platformie – jednolitej i modułowej zarazem.

Dr Gregor Joeris, CTO w firmie SER

Czym wyróżnia się nasza platforma obsługi treści?

Innowacyjność

Modułowe usługi w zakresie treści i procesów oraz usługi kognitywne, które stale rozwijamy.

Otwartość

API oraz złącza do integracji i udostępniania informacji i procesów biznesowych z wielu źródeł oraz zarządzania nimi.

Adaptacyjność

Elastyczne opcje użytkowania w chmurze, lokalnie i hybrydowo – możesz przełączać modele w dowolnej chwili.

Niezależność

Brak restrykcji dotyczących sprzętu, systemów operacyjnych, baz danych i technologii przechowywania.

Broszura

Doxis – przyszłość Twojego zarządzania informacjami

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Doxis – gotowej na przyszłość platformie obsługi treści, która jednoczy treści, procesy i współpracę lokalnie oraz w chmurze? Ta broszura opisuje, jak Doxis spełnia szeroki zakres wymogów dotyczących zarządzania dokumentami i procesami.

Czytaj teraz

Platforma obsługi treści Doxis: Korzyści dla firm

1

Nieograniczone skalowanie zastosowań, użytkowników i zasobów

2

Jednolite zarządzanie dokumentami, procesami biznesowymi i współpracą

3

Dostęp do informacji i procesów biznesowych – zawsze i wszędzie

4

Zarządzanie informacjami oraz ich ochrona w różnych systemach

5

Możliwość tworzenia elastycznych zastosowań bez programowania

6

Eliminacja barier systemowych i językowych oraz zakłóceń nośników

Doxis: wizja produktu

Sercem naszej wizji produktu jest magistrala obsługi treści Doxis: jednolita platforma z rdzeniem metadanych, stworzona dla obiektów informacyjnych wszelkiego typu i do wszelkich zastosowań. Takie podejście z wykorzystaniem platformy to strategiczna podstawa inteligentnego zarządzania informacjami.

Strategia produktu Doxis4: od ECM do inteligentnego zarządzania informacjami

Platforma Doxis łączy wiele obszarów:

Treść i procesy

Zjednoczone: ECM, BPM i współpraca – koniec z osobnymi systemami zintegrowanymi przez skomplikowane oprogramowanie pośredniczące.

Praca w chmurze i lokalnie

Maksymalna elastyczność użytkowania z jednolitą strategią wdrażania i bazą kodu.

Procedury dla transakcji i współpracy

Połączenie zarządzania dokumentami i współpracy z przepływami pracy (ustrukturyzowanymi i ad hoc) w jednym systemie.

Treści ze wszystkich źródeł

Znajdowanie informacji i zarządzanie nimi; analiza treści niezależnie od miejsca jej przechowywania.

Analiza treści i kontekst

Analiza treści połączona z kontekstem biznesowym, a nie z oddzielnymi jeziorami danych i wyspami informacji.

Użyteczność i komfort użytkowników

Jednolity sposób pracy, spójne procesy i zadowoleni użytkownicy; komfort niezakłóconej pracy.

Zwinna architektura Doxis

Podejście Lego do zarządzania informacjami: Filary platformy obsługi treści Doxis to usługi w zakresie treści i procesów oraz usługi kognitywne o jednolitych usługach podstawowych, które można dowolnie łączyć. Tworzą one jeden spójny fundament dla wszystkich rozwiązań opartych na Doxis.

Platforma obsługi treści Doxis4: architektura oprogramowania

Biała księga

Doxis to właściwe rozwiązanie dla Ciebie!

Od dużych firm rodzinnych do międzynarodowych korporacji i organizacji: Platforma obsługi treści Doxis dla ECM, BPM i współpracy jest gotowa do użytku wszędzie. Dowiedz się, dlaczego Doxis to dobry wybór dla Twojej firmy.

Czytaj teraz

Korzyści architektury Doxis

Innowacyjna technologia platformy obsługi treści Doxis oferuje wiele zalet w codziennym biznesie, takich jak np.:

Wyszukiwanie bez straty czasu

Doxis osobno zarządza treścią i metadanymi, co ma wiele zalet. Użytkownicy zauważają to m.in. wtedy, gdy otrzymują wyniki wyszukiwania w kilka sekund lub muszą przeszukać duże pule dokumentów.

Jedna platforma do wszystkich zastosowań

Dokumenty, akta i procesy można dowolnie łączyć i wiązać. Tak wysoka elastyczność umożliwia wszechstronne podejście do korzystania z platformy, które zarazem spełnia wymogi poszczególnych działów oraz inne warunki.

Eliminacja silosów informacyjnych

Użytkownicy mają bezpośredni dostęp do wszystkich informacji – niezależnie od tego, czy Twoją strategią jest sukcesywna konsolidacja wszystkich treści w jednym systemie, czy też mieszanka wyszukiwania w przedsiębiorstwie, federacji treści i konsolidacji.

Zaprojektuj raz – wdrażaj wszędzie

Doxis oferuje wygodne niskokodowe środowisko programowania. Musisz tylko raz skonfigurować platformę dla wszystkich klientów Doxis, dodatków Doxis (np. Microsoft, SAP i Salesforce), Twoich własnych klientów i stron/portali internetowych.

Odkryj Doxis!

Składniki platformy obsługi treści tworzą fundament dla Twoich rozwiązań: Akta cyfrowe umieszczają dokumenty we właściwym kontekście biznesowym, zautomatyzowane przepływy pracy działają w całej firmie, a DMS zapewnia przejrzystą pracę z dokumentacją. Doxis to podstawa cyfryzacji całej Twojej firmy!

Architektura Doxis: Zalety techniczne

  • Usługi w zakresie treści i procesów oraz usługi kognitywne, które można dowolnie łączyć
  • Jednolite usługi podstawowe dla wszystkich zastosowań
  • Model metadanych bez ograniczeń, zarządzanych oddzielnie od treści
  • Różnorodne interfejsy i złącza (w tym REST, SOAP i CMIS)
  • Integracja z wyszukiwaniem w przedsiębiorstwie i federacją treści
  • Pełna skalowalność i wysoka dostępność
  • Pełna obsługa Unicode i architektury 64-bitowej
  • Dostępność w różnych językach (13)
  • Jedna technologia – w chmurze, lokalnie i hybrydowo
  • Wsparcie wieloplatformowe: systemy operacyjne, bazy danych, przechowywanie
Więcej szczegółów

Odkryj Doxis

Chcesz poznać Doxis osobiście? Z przyjemnością przeprowadzimy dla Ciebie pokaz na żywo.

Czekamy na wiadomość od Ciebie!

Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na pytania o platformę obsługi treści Doxis.

Prosimy obliczyć 8 plus 5.