www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Ponad 30 gotowych do działania rozwiązań

Rozwiązania wielobranżowe

Rozwiązania do konkretnych przypadków użycia

Doxis4 firmy SER łączy rozwiązania zarządzania treściami w przedsiębiorstwie (ECM) i procesami biznesowymi (BPM) w jednej, zunifikowanej platformie, bazując na najnowocześniejszej architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Ponad 30 gotowych rozwiązań – zarówno wszechstronnych, jak i do konkretnych przypadków zastosowań – oraz nasze dostosowane do klienta wdrożenia zapewniają firmom właściwy zestaw narzędzi pozwalający skutecznie zarządzać posiadaną informacją. Doxis4 oferuje elastyczne, skalowane, wysokowydajne rozwiązanie dla wszystkich branż, sprawdzające się w rozmaitych zastosowaniach, od zgodnego z przepisami zarządzania archiwami i treścią poprzez statyczne i doraźne przepływy pracy do adaptacyjnego zarządzania sprawami przedsiębiorstwa.

Doxis4 Wholesale and Retail

Doxis4 Hospitals and Hospital Holdings

Doxis4 Mechanical and Plant Engineering

Doxis4 Life Sciences

Doxis4 Banking and Financial Institutions

Doxis4 Virtual Data Rooms for M&A Consultancy

Doxis4 Insurances

Doxis4 Federal Authorities and Pension Funds (eGovernment)

Doxis4 Automotive

Doxis4 Industry

Weidmann Plastics Technology AG

Dzięki Doxis4 InvoiceMaster każdego roku grupa Weidmann przetwarza na całym świecie ok. 100 000 faktur dotyczących dostaw towarów i usług.

Fraport AG

Spółka Fraport AG wybrała długotrwałą archiwizację opartą na Doxis4. Archiwum zawierało 8,7mln dokumentów o łącznym rozmiarze 1,3 terabajta przy przejścia na generację produktu–obecnie ilość dostępnej pamięci jest większa o 600 procent.

Ärztliche Verrechnungsstelle Büdingen

PVS Büdingen korzysta z archiwum, systemu DMS, akt elektronicznych, skrzynek roboczych, przepływu prac, funkcji Capture oraz SmartOffice Plus wchodzących w skład pakietu Doxis4 iECM-Suite.

Czytaj więcej »
Miasto Getynga

Miasto Getynga przechodzi na administrację elektroniczną i dzięki wsparciu firmy SER wdrożyło system elektronicznego prowadzenia akt w pierwszych jednostkach organizacyjnych.

Czytaj więcej »
EDEKA Nord

Do zarządzania dokumentami, umowami, fakturami bieżącymi dla swoich rynków itd. EDEKA Nord wykorzystuje tzw. elektroniczne akta obiektów, mające na celu szybkie i łatwe udostępnianie dokumentów bez wersji papierowych.

Czytaj więcej »
SEW-Eurodrive

Na całym świecie firma SEW Eurodrive stosuje systemy DMS i rozwiązania archiwizacyjne, powiązaną międzynarodowo i  dostępną infrastrukturę danych oraz inne rozwiązania marki SER służące do optymalizacji procesów.

Randstad Niemcy

Firma Randstad wdrożyła archiwum Doxis4 w celu zarchiwizowania ponad 27 milionów dokumentów personalnych z systemu zarządzania folderami SAP.

Czytaj więcej »
DER Touristik

Dzięki rozwiązaniu Doxis4 koncern każdego roku automatycznie przetwarza ponad pół miliona faktur przychodzących i gromadzi wszystkie faktury w archiwum SER w sposób zgodny z wymogami kontrolnymi.

Czytaj więcej »
Westfalen Gruppe

Westfalen Gruppe stosuje Doxis4 jako platformę ECM działającą na skalę całego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej »

Rozwiązania do konkretnych przypadków użycia (wybór)


Zarządzanie całością ewidencji HR, np. procedurami przy rozpoczęciu i kończeniu pracy, aktami pracowników itd.

Uproszczenie zarządzania szkodami i ich likwidacji dzięki umożliwieniu klientom wysyłania dokumentów przez Internet

Przechowywanie i wyszukiwanie dokumentacji pacjentów w wielu lokalizacjach i oddziałach w celu podejmowania jak najlepszych decyzji medycznych

Dział rozliczeń – metoda łatwego i zgodnego z przepisami zarządzania należnościami i fakturami

Rozwiązanie call center i system zgłoszeń obsługujący wewnętrzne i zewnętrzne prośby serwisowe

Przechowywanie ewidencji klientów i dostawców w jednym miejscu, co zapewnia przejrzyste procesy komunikacji, świadczenia usług i zakupów

Skuteczne zarządzanie celami, specyfikacjami i procedurami jakości dzięki naszemu Podręcznikowi zarządzania jakością

Bezpieczna i zgodna z wymogami przechowywania dokumentów obsługa wszystkich umów

Zarządzanie projektami i ich treścią w jednym miejscu oraz współpraca z członkami zespołu z firmy i spoza niej

13 języków używanych w 137 krajach

Zintegrowany pakiet zarządzania treściami w przedsiębiorstwie Doxis4 dostępny jest w następujących językach używanych w 137 krajach:

angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, język węgierski, włoski.

Łączenie lokalizacji mówiących różnymi językami

Globalne przedsiębiorstwa potrzebują solidnej strategii oraz wydajnie pracującej infrastruktury informatycznej, aby zarządzać informacją w skali międzynarodowej. Realizacja tego celu wymaga architektur usług ECM i BPM zgodnych ze standardem Unicode, skalowalnych i zdolnych obsłużyć wiele organizacji. Usługi takie, które mogą być wdrażane globalnie i zarządzane centralnie niezależnie od języka lub lokalizacji, oferuje właśnie Doxis4. Spełnienie tych wymagań to czynnik kluczowy do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Oprogramowanie Doxis4 dostępne jest w 13 językach będących językami urzędowymi w 137 ze 195 krajów członkowskich ONZ. Oznacza to, że przedsiębiorstwa działające globalnie mogą zapewnić swoim pracownikom całość pakietu iECM Doxis4 (interfejsy użytkownika i metadane) w ich językach krajowych.

SER na świecie

Grupa SER jest reprezentowana przez 22 międzynarodowych filiali, jak rownież poprzez sieci doświadczonych internationalnych partnerów. Proszę wybrać miasto, aby znaleźć więcej informacji o lokalnym biurze SER.