Historia klienta: DEGES

Globalne projekty transportowe

ECM łączy to, co powinno być połączone

Plany, kontrakty, przejęcia, faktury, dokumentacja fotograficzna, pliki PDF: Każdy projekt transportowy w DEGES to nawet 500 000 dokumentów. Dzięki Doxis, ta firma zarządzająca projektami organizuje współpracę między zespołami projektów zdecentralizowanych w całych Niemczech – przejrzyście, z pełną dokumentacją i aktualnymi, dokładnymi informacjami dla wszystkich uczestników procesów.

Nasza analiza przypadku pokaże Ci

  • Jak DEGES wycofuje silosy informacyjne dzięki Doxis i wdraża pracę cyfrową
  • Jak akta elektroniczne projektów stanowią podstawę współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Które procesy firma DEGES poddała cyfryzacji dzięki Doxis, przyspieszając pracę nad projektami
  • Jak automatyzacja usprawnia przetwarzanie faktur w systemie SAP i Doxis