Broszura: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Doxis

Zarządzanie zasobami ludzkimi z ECM

Szybsze wyszukiwanie informacji i bezpieczeństwo danych

Dzięki zarządzaniu zasobami ludzkimi w Doxis użytkownik może zyskać pełny przegląd wszystkich pracowników i informacji o kandydatach: elektroniczne pliki dot. zasobów ludzkich zapewniają bezpieczny dostęp w dowolnej chwili i z każdego miejsca. Użytkownik może również zarządzać dokumentami i procesami za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy pomiędzy działami i jednostkami biznesowymi. Koniec z marnowaniem cennego czasu na wyszukiwanie informacji lub skomplikowane zarządzanie procesami. Dzięki Doxis można całkowite poświęcić się zadaniom, które tworzą wartość dodaną, czyli np. rekrutację lub rozwój pracowników.

W tej broszurze znajdziesz:

  • Dlaczego Doxis do zarządzania zasobami ludzkimi to więcej niż zwykłe akta kadrowe
  • Przypadki użycia elektronicznego zarządzania dokumentami kadrowymi i przepływami pracy
  • 12 korzyści, jakie przynosi zarządzanie zasobami ludzkimi w Doxis
  • W jaki sposób Doxis zwiększa wydajność w skali całego przedsiębiorstwa