Broszura: Doxis Intelligent Invoice Automation

Przetwarzanie faktur z ECM

Faktury z potencjałem

Ręczne przetwarzanie faktur papierowych jest pracochłonne i kosztowne. Dzięki cyfryzacji przepływów pracy można przechwytywać faktury, przypisywać je do dostawców, sprawdzać ich poprawność (względem istniejących zamówień, jeśli to możliwe) oraz je publikować. Wszystko jest znacznie szybsze niż dawniej. Automatyzacja tych kroków może uwolnić ogromny potencjał: Minimalizujesz czas przetwarzania, koszty personelu i wskaźniki błędów oraz unikasz zaległości w płatnościach. Rozwiązanie ECM? Doxis InvoiceMaster.

Ta broszura pokaże Ci

  • Jakie wyzwania pokonasz dzięki zautomatyzowanemu przetwarzaniu faktur przychodzących
  • Przykłady używania Doxis na wszystkich etapach przetwarzania faktur
  • 12 korzyści, jakie przynosi całej firmie Doxis Invoice­Master
  • Inne rozwiązania Doxis, które szybko i łatwo wdrożysz w całej firmie