Film wyjaśniający: ECM i BPM – na jednej platformie

Idealna para!

Informacje i procesy – teraz połączone

Jak poprawić włączanie danych i dokumentów w procesy biznesowe za pomocą jednego rozwiązania? Jak elastycznie i natychmiastowo reagować na zmiany oraz adaptować procesy przy minimalnym wysiłku? Wystarczy użyć jednej platformy, która łączy informacje i procesy oraz umieszcza je we właściwym kontekście biznesowym.

Ten film pokazuje

  • Dlaczego informacje i procesy nie powinny być rozdzielone
  • Jak Doxis łączy ECM i BPM na jednej standardowej platformie
  • Praktyczne przykłady udostępniania dokumentów w procesach
  • Jak Doxis rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy