Wideo produktowe: Migracja i konsolidacja

Federacja, migracja treści i konsolidacja platform wzbogacona o SI

Przy wyborze nowej platformy obsługi treści ważna jest migracja z dotychczasowych systemów. Na przykładzie systemu Alfresco pokazujemy, jak przebiega migracja treści i metadanych do Doxis oraz jak analiza treści wspiera kontrole poprawności i obsługę rozbieżności wymagających dalszych działań. Pozostałe treści są inteligentnie wprowadzane do odpowiednich folderów i udostępniane w Doxis. Aby inteligentnie importować dokumenty z systemu plików. Doxis najpierw je analizuje i automatycznie grupuje. Następnie gotowy zestaw jest eksportowany i może być wykorzystany w przyszłych projektach klasyfikacyjnych Doxis. W ten sposób wszystkie importowane dokumenty w spójny sposób migrują do Doxis.

Ten film pokaże Ci:

  • Jak przebiega konsolidacja i migracja treści z systemów plików lub repozytoriów zewnętrznych
  • Jak wygodnie zdefiniować zakres i opcje migracji
  • Jak następuje import i automatyczne grupowanie dokumentów
  • Jak powstają zestawy dla przyszłych projektów klasyfikacyjnych