Wideo produktowe: Powiązana obsługa szkód

Inteligentne zarządzanie szkodami w ubezpieczeniach pojazdów

Inteligentne procesy oraz integracja z LOB wspierają obsługę roszczeń i wykrywanie oszustw. Rozbieżności wykrywane są już podczas wprowadzania szkody do akt, a posiadacz polisy od razu otrzymuje powiadomienie. Następnie zespoły zarządzania szkodami i badania szkód otrzymują pełny przegląd sprawy, a posiadacz polisy jest informowany o rozbieżnościach.

Ten film pokaże Ci:

  • Jak dane i zdjęcia są automatycznie i inteligentnie sprawdzane w tle podczas wprowadzania szkody do akt
  • Jak przebiega inteligentna obsługa szkód z wykorzystaniem pełnego przeglądu sprawy i wykrywania rozbieżności
  • Jak są uruchamiane procesy badania szkód
  • Jak zarządzanie szkodami jest zintegrowane z aplikacjami LOB, np. Salesforce, by zapewnić pełny przegląd sprawy