Historia klienta: TGW Logistics

Globalne projekty logistyczne z ECM

Przekazywanie know-how na całym świecie

TGW dostarcza rozwiązania intralogistyczne na cały świat. Aby zapewnić płynną współpracę placówek międzynarodowych, firma TGW stworzyła zunifikowaną platformę dla informacji i procesów z użyciem Doxis. Pracownicy korzystają z platformy, by mieć dostęp do wszystkich najnowszych informacji o zamówieniach, produktach, projektach i klientach, a nawet o zewnętrznych partnerach biznesowych, których integrację planuje TGW za pomocą Doxis iRoom.

Nasza analiza przypadku pokaże Ci

  • Jak TGW udostępnia informacje i zarządza współpracą na całym świecie
  • Jak platforma ECM została pomyślnie wdrożona w Europie, USA i Azji
  • Dlaczego TGW stawia użytkowników w centrum uwagi w swoich rozwiązaniach ECM
  • Jak rysunki CAD są udostępniane w przejrzysty, bezpieczny i prosty sposób