Wideo klienta: Uniwersytet Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu (mdw)

Od DMS do ECM na całej uczelni

Administracja cyfrowa z przyszłością

Z usług uznanego na świecie Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu, zwanego mdw, korzystają ponad 3000 studentów. W 2012 r. uczelnia wdrożyła Doxis w centralnej administracji i organizacji. Maximilian Sbardellati, szef centrali usług technologii informacyjnej w mdw, wyjaśnia, jak ECM na wiele sposobów upraszcza pracę działu informatycznego, który liczy obecnie 22 pracowników, a także innych działów.

Ten film pokazuje

  • Dlaczego mdw chce używać Doxis w całej administracji
  • Jak ECM ułatwia studentom i pracownikom procedury naboru
  • Jak Doxis wydajnie i zgodnie z prawem cyfryzuje procesy
  • Dlaczego uniwersytet mdw uznał, że to Doxis jest rozwiązaniem gotowym na przyszłość