Wideo produktowe: Zarządzanie ewidencjami

Zarządzanie dokumentami kadrowymi i zasadami retencji zgodnie z przepisami RODO

Rozporządzenie RODO narzuciło światu całą masę wymogów dotyczących ochrony danych. Czy Twój dział kadr obsługuje prywatne dane według nowych przepisów podczas procesów zarządzania ewidencjami? Doxis oferuje szeroką gamę możliwości zarządzania ewidencjami, które można połączyć z usługami kognitywnymi, by zapewnić zgodność z przepisami RODO.

Ten film pokaże Ci:

  • Jak przychodzące dokumenty pracownicze są automatycznie klasyfikowane według danych istotnych z punktu widzenia RODO
  • Jak indywidualnie konfigurowany pulpit zapewnia kierownikom w dziale kadr przegląd całego personelu
  • Jak zmienić politykę retencji, jeśli jest to konieczne w celu respektowania prawa do usunięcia danych (Artykuł 17)
  • Jak Doxis tworzy ścieżkę audytu obejmującą wszystkie działania i zdarzenia