Broszura: Zgodność z RODO dzięki ECM

Zgodność z RODO dzięki Doxis

Ochrona danych bez ryzyka

RODO pozwala firmom przechowywać i przetwarzać dane osobowe wyłącznie pod pewnymi warunkami. Ten wymóg ugruntowuje prawa obywateli UE i jest egzekwowany za pomocą surowych sankcji za jego naruszenie. Każda firma musi być w pełni świadoma obowiązujących ją wymogów oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

Ta broszura pokaże Ci

  • Które wymogi RODO muszą spełniać Twoje systemy zarządzania informacjami
  • Jakie sankcje grożą Ci za naruszenie przepisów RODO
  • Wskazówki dotyczące bezpiecznego przechowywania i usuwania danych osobowych
  • Jak certyfikowana na zgodność z RODO platforma ECM Doxis pomoże Ci działać zgodnie z przepisami o ochronie danych