Wideo produktowe: Inteligentne notatki ze spotkań i współpraca

Współpraca w nowej normalności: Zintegrowane zarządzanie klientami i zespołami

Zdalna współpraca i wirtualne spotkania zespołów to część nowej normalności. Możesz automatycznie tworzyć i składać raporty oraz notatki ze spotkań przy wsparciu inteligentnej transkrypcji i narzędzi podsumowania wzbogaconych o SI. Oznacza to, że możesz konsekwentnie budować wszechstronną bazę wiedzy. Użytkownicy wewnętrzni i zewnętrzni mogą uzyskiwać dostęp do tych treści, udostępniać je i edytować oraz współpracować nad nimi za pomocą nowoczesnego narzędzia.

Ten film pokaże Ci:

  • Jak treść spotkania wideo jest automatycznie transkrybowana, podsumowywana i składana do akt
  • Jak użytkownicy wewnętrzni i zewnętrzni mogą współpracować nad udostępnioną treścią
  • Jak są zintegrowane narzędzia do współpracy nad treścią, takie jak Microsoft Teams, SharePoint i Doxis iRoom
  • Jak Doxis szczegółowo zarządza prawami wewnętrznych i zewnętrznych członków projektów