www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Wzięcie odpowiedzialności
za przyszłość

Duże znaczenie dla SER Group mają zaangażowanie społeczne (Corporate Social Responsibility) oraz ponoszenie odpowiedzialności społecznej. Szczególne miejsce w ramach naszych aktywności społecznych zajmuje rozwój młodych kadr. Magazyn „Handelsblatt Junge Karriere” poświęcony gospodarce i rynkowi pracy przyznał firmie SER certyfikat „Fair Company”. „Karriere” odznacza znakiem jakości te firmy, które stawiają na nową etykę w świecie pracy i oferują absolwentom uczciwą szansę rozwoju zawodowego. Już od lat firma SER przestrzega zasad postępowania z osobami odbywającymi praktyki.

Wsparcie udzielane szkołom wyższym oznacza dla SER nie tylko realizację obowiązków społecznych, lecz jest także konsekwentnym działaniem mającym na celu rozwiązanie problemu braku wykwalifikowanych pracowników w branży IT. Właśnie dlatego SER współpracuje ze Szkołą Wyższą RheinMain w Wiesbaden, Szkołą Wyższą Bonn-Rhein-Sieg, Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Berlinie oraz Wyższą Szkołą Techniczną Wildau. W ramach różnych programów pomocy studenci zyskują wgląd w praktykę zawodową oraz otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendiów.

Ponadto SER prowadzi także samodzielny program pomocy, służący wspólnym celom, koncentrujący się głównie na kształceniu i młodzieży. Jako producent oprogramowania o ponad 30-letnim doświadczeniu w dziedzinie technologii informacyjnej, firma SER jest przekonana, że w naszym społeczeństwie informacyjnym trzeba jak najwcześniej zadbać o dobrą edukację szkolną i zawodową. Dlatego SER angażuje się zarówno w tych obszarach, jak i we wsparcie studiów doskonalących.

Więcej na temat zaangażowania społecznego SER Group

Firma SER jest zaangażowana

  • w kształcenie nowych pracowników wykwalifikowanych, m.in. poprzez programy stypendialne, praktyki i kształcenie własne
  • w działania na rzecz szczytnych celów, np. inicjatywę Förderkreis Bonn, hospicjum dla dzieci MOMO, DKMS, ident.africa i wiele więcej.
  • w działalność sportową, np. klubu 1. BC Beuel, drużyny wioślarskiej Treis-Karden