Best Practice DER Touristik

Temat Automatyczne przetwarzanie i archiwizacja faktur przychodzących.
Branża Turystyka
Współpracownik 6277 na całym świecie (Stan na 2013)
Obroty 4,6 mld euro (Stan na 2013)
Siedziba przedsiębiorstwa Frankfurt nad Menem
Intergracja SAP
Okoliczności projektu Faktury na całym świecie

Dzięki wdrożeniu rozwiązania InvoiceMaster obsługującego faktury turystyczne z adnotacją dotyczącą zamówienia udało się zmniejszyć liczbę pracowników o ok. 40%, a koszty przewozu o ok. 57%.

Johannes Müller-Baltes, kierownik departamentu finansów i rachunkowości w DER

Wyznanie

 • Nieczytelne faktury o nieprzejrzystej strukturze
 • Eliminacja czasochłonnych pętli kontroli i zatwierdzeń
 • Faktury turystyczne z załącznikami (Vouchery) w różnych formatach

Cele

 • Automatyczna rejestracja faktur organizatorów
 • Procesy wyjaśniania i zatwierdzania sterowane przepływem prac
 • Automatyczne przekazywanie danych do SAP
 • Większa przejrzystość należności, statusu faktur itd.
 • Szybsza realizacja procesów

Rozwiązania

 • Oprogramowanie do automatycznego opracowywania faktur przychodzących z adnotacją dotyczącą zamówienia lub bez
 • Procesy kontroli i zatwierdzania sterowane przepływem prac
 • Integracja SAP
 • Klasyfikacja faktur przychodzących do wersji niemiecko- i anglojęzycznych

Na temat projektu

Sytuacja wyjściowa

Po tym, jak w celu odciążenia tradycyjnego archiwum niemieckie biuro podróży DER już w 1999 r. wdrożyło archiwum elektroniczne, które umożliwiało zgodne z wymogami kontrolnymi przechowywanie faktur, w 2005 r. rozpoczęto również optymalizację procesów przetwarzania faktur. Przed automatyzacją faktury bez adnotacji dotyczącej zamówienia wędrowały za pośrednictwem poczty wewnętrznej po organizacji, były zatwierdzane w ramach procedur stemplowania, a potem ręcznie księgowane w systemie SAP. Faktury turystyczne z adnotacją dotyczącą zamówienia były przesyłane do Galway w Irlandii i poddawane tam – również ręcznie – księgowaniu w SAP. Wyjaśnianie odbywało się w czasochłonny sposób drogą e-mailową lub z wykorzystaniem poczty wewnętrznej.

Przyczyny wybrania firmy SER

 • Elastyczność oprogramowania do przetwarzania faktur turystycznych z załącznikami (vouchery)
 • „Rozwiązanie od jednego dostawcy”

Rozwiązanie

Doxis4 Capture, Doxis4 InvoiceMaster Read i Doxis4 SAP Control S

Integracja

SAP

Ilość dokumentów

Każdego roku w aplikacji IM przetwarzanych jest 525 000 faktur turystycznych (MM) oraz 25 000 faktur kosztów ogólnych (FI)
– stan na 2013 r.

Użytkownicy

Ok. 10 osób zajmujących się odczytem faktur, ok. 300 pracowników zaangażowanych w prace związane z kontrolą

Realizacja

 • Dertour, Meiers Weltreisen i ADAC Reisen wdrażają automatyczne przetwarzanie faktur kosztów ogólnych (FI) w 2005 r., a faktur turystycznych w 2006 r.
 • 2010 r. – aktualizacja systemu InvoiceMaster oraz integracja systemu obsługującego wpływ faktur elektronicznych (ok. 135 000 rocznie).
 • W centralnym punkcie wpływu poczty we Frankfurcie nad Menem odbywa się skanowanie faktur, automatyczne ekstrahowanie danych faktur i rezerwacji oraz porównanie ich z danymi systemu SAP. Po stwierdzeniu zgodności z zamówieniem i rezerwacją odbywa się księgowanie (w pełni automatyczne).
 • Dla faktur bez adnotacji dotyczących zamówienia (faktury kosztów ogólnych) rozpoczęty zostaje przepływ prac związanych z zatwierdzeniem lub wyjaśnieniem, np. w przypadku faktur turystycznych z adnotacjami. Przetwarzania transakcji kończy się wraz z zaksięgowaniem w SAP.

Korzyści

 • Standardowy proces przetwarzania faktur przebiega bez odchyleń, stosowanie reguł składania podpisów (kto może zatwierdzać dane dokumenty)
 • W przypadku przetwarzania faktur turystycznych z adnotacją dotyczącą zamówienia udało się zmniejszyć liczbę pracowników o ok. 40%, a koszty przewozu o ok. 57%
 • Przejrzystość: Dział kontroli może szybko sprawdzać niejasne transakcje
 • Zwiększenie produktywności: Przetwarzanie coraz większej liczby faktur z ostatnich dziewięciu lat bez znacznego zwiększania personelu