www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Idealny duet:
administrowanie specjalistyczne i administrowanie systemem
w pakiecie Doxis4 iECM

Administrowanie pracą zespołową

W pakiecie Doxis4 iECM istnieje rozróżnienie między administrowaniem technicznym i specjalistycznym, ponieważ mają one realizować różne cele, wymagania i zadania. Podczas gdy administrowanie systemem (Doxis4 Admin) służy do technicznego wdrożenia i eksploatacji pakietu Doxis4 iECM oraz zarządzania nim, to administrowanie specjalistyczne (Doxis4 cubeDesigner) umożliwia konfigurację, rozwijanie i obsługę wyspecjalizowanej aplikacji ECM. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwo może dokonać odpowiedniego podziału zasobów profesjonalnych oraz ich know-how. Podczas gdy administrowanie systemem jest właściwym zadaniem IT, to know-how związany z administrowaniem specjalistycznym znajduje swoje miejsce w obszarach takich, jak np. rozwój przedsiębiorstwa, organizacja i sekcje specjalne. W przypadku szczególnie wrażliwych informacji taki podział jest nieodzowny z punktu widzenia ochrony danych. Dotyczy to zwłaszcza akt osobowych, zawierających dane, które – zgodnie z wymogiem ustawowym – podlegają szczególnej ochronie.

Podsumowując, można stwierdzić, że: Dzięki dwuczęściowej koncepcji administrowania działy IT i sekcje specjalne przedsiębiorstw, organizacji i urzędów mogą zespołowo realizować projekty ECM w sposób zgodny z posiadanym know-how. Pozwala to także na łatwiejsze spełnienie ustawowego wymogu ochrony danych. 

Oprogramowanie klienckie Doxis4 dla administratorów

  • Doxis4 Admin do technicznej konfiguracji bazowej oraz administrowania systemem całego pakietu Doxis4 iECM
  • Doxis4 cubeDesigner do specjalistycznej administracji i obsługi oraz niezależnego rozwijania aplikacji ECM

Funkcje centralne

  • Konfiguracja techniczna, eksploatacja i kontrola aplikacji Doxis4 iECM
  • Aktywacja domen i zarządzanie nimi
  • Podłączanie baz danych, systemów gromadzenia informacji itd.
  • Tworzenie mandantów

Administrowanie systemem

W pakiecie Doxis4 iECM do administrowania podstawowego lub administrowania systemem służy aplikacja Doxis4 Admin. Umożliwia ona dokonywanie wszystkich podstawowych ustawień dla konfiguracji technicznej, eksploatacji oraz monitorowania pakietu Doxis4 iECM. Doxis4 Admin może pracować w dwóch różnych trybach: w tzw. trybie „superadministrowania”, służącym do konfiguracji pomiędzy mandantami oraz administrowania całą topologią systemu Doxis4, oraz w trybie „administrowania mandantami” służącym do technicznej konfiguracji i zarządzania mandantami tworzonymi na poziomie superadministrowania.

Administrowanie specjalistyczne

Doxis4 cubeDesigner to specjalistyczny klient administracyjny pakietu Doxis4 iECM. Dzięki swojej użyteczności oraz wysokiej funkcjonalności klient administracyjny stanowi wzorcowy przykład sprawnie działającego oprogramowania. Umożliwia on szybszą i łatwiejsza realizację nowych wymagań. Doxis4 cubeDesigner stanowi administracyjny punkt wyjścia dla wygodnego tworzenia, modelowania, konfigurowania i obsługi wszystkich aplikacji ECM. Graficzny interfejs użytkownika á la Microsoft ułatwia zapoznanie się z oprogramowaniem oraz jego obsługę, także w przypadku osób, które nie dysponują umiejętnościami programistycznymi. Dzięki temu przedsiębiorstwa i instytucje mogą – również niezależnie od firmy SER – samodzielnie udoskonalać oraz rozszerzać swoje projekty ECM na inne obszary swojej działalności.

Funkcje centralne

  • Tworzenie i obsługa struktur archiwów i akt
  • Modelowanie przepływów pracy (typy przebiegów, modele procesów)
  • Projektowanie okien dialogowych, list wyników, ekranów wyszukiwania itd.
  • Tworzenie i obsługa użytkowników, grup i ról oraz praw dostępu
Funkcjonalność +Content wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
Klient pakietu Doxis4 iECM przeznaczony do projektowania - Doxis4 cubeDesigner
Fact Sheet

Klient pakietu Doxis4 iECM przeznaczony do projektowania - Doxis4 cubeDesigner

Fact Sheet »