www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Proste projektowanie
specjalistycznych aplikacji ECM

Specjalistyczna administracja aplikacjami Doxis4

Elastyczność to istotny czynnik w konkurencji z innymi firmami. Przenosząc to na płaszczyznę ECM, chodzi tu o zdolność i przejrzystość do szybkiego i efektywnego dostosowywania dokumentów i zarządzania procesami. Wymaga to nowoczesnej, cyfrowej, a przy tym elastycznej struktury informacyjnej, jaką zapewnia pakiet Doxis4 iECM.

Jedną z największych zalet pakietu Doxis4 iECM jest jego łatwa i elastyczna zdolność do dostosowywania. Z jednej strony przejawia się to w skalowalności (np. użytkownika, obiektów informacyjnych) i modularności technologicznej architektury i usług Doxis4. Z drugiej – w możliwości indywidualnego dostosowywania, co pozwala projektować dowolne aplikacje ECM i dostosowywać je do wymogów organizacyjnych i rynkowych. Elastyczność oznacza także swobodę wyboru w pozostawieniu projektowania aplikacji ECM z zastosowaniem pakietu Doxis4 cubeDesigner firmie SER i/lub wykonania tego samemu („Made by yourself”).

Jeden program projektujący dla wszystkich aplikacji ECM

za pomocą pakietu Doxis4 cubeDesigner otrzymujesz – w przeciwieństwie do wielu innych systemów DMS – tylko jednego klienta do administracji specjalistycznej do wszystkich usług ECM (archiwizacji, DMS, akt elektronicznych, skrzynek roboczych, workflow itp.) pakietu Doxis4 iECM. Także projektowanie aplikacji i zarządzanie klientem Windows, internetowym i mobilnym odbywa się w tym samym kliencie do administracji specjalistycznej. Wielu ustawień wystarczy dokonać tylko raz. Konieczne są jedynie ustawienia specyficzne dla danego urządzenia, np. dostosowanie okien dialogowych do wymiarów danego ekranu.

Doxis4 cubeDesigner korzysta z cechy projektowej architektury Doxis4: jednolitej bazy metadanych i usług specjalistycznych (Security, AuditTrail itp.) uniwersalnych dla wszystkich usług ECM. Dzięki temu, raz zdefiniowane dane i usługi można wprowadzić do wszystkich aplikacji ECM i wykorzystywać.

Wszechstronne możliwości konfiguracji Doxis4 cubeDesigner obejmują tworzenie i zarządzanie strukturami archiwizacji elektronicznej, akta elektroniczne oraz zarządzanie dokumentami i modelowanie procesów biznesowych (typów operacji, modeli procesów), kształtowanie i dostosowywanie okien dialogowych, list wyników, masek wyszukiwania i archiwizowania oraz wiele innych elementów, zarządzanie użytkownikami włącznie z definiowaniem grup i ról, a także odpowiednich uprawnień dostępu. Dodatkowo za pośrednictwem administracji specjalistycznej, możliwe jest zarządzanie i konserwacja tłumaczeń dla samodzielnie zaprojektowanych aplikacji specjalistycznych.

Komfortowy, graficzny interfejs użytkownika

Dzięki zastosowaniu graficznego interfejsu użytkownika, użytkownicy specjalistyczni i administratorzy mogą w łatwy i szybki sposób indywidualnie kształtować, modyfikować i administrować swoimi aplikacjami specjalistycznymi ECM. Specjalnie dla działów specjalistycznych zaprojektowano Doxis4 cubeDesigner Light, w którym proste zmiany konfiguracji mogą się odbywać bez wsparcia ze strony działu IT. Jest to szczególnie korzystne w przypadku organizacji i zarządzania bardzo wrażliwymi danymi firmy, jak np. aktami osobowymi. W Doxis4 administrowanie systemem jest konsekwentnie separowane od administrowania specjalistycznego. Ma to dużą zaletę w odniesieniu do aspektów ochrony danych, np. w przypadku spraw personalnych i dotyczących zawieranych umów, ponieważ dostęp do informacji podlegających ochronie ograniczony jest dla użytkowników i administratorów specjalistycznych.

Z Doxis4 cubeDesigner można definiować szablony, które następnie ułatwiają wdrożenie aplikacji ECM w firmie. W przeciwieństwie do specjalistycznych rozwiązań jednostkowych, przy użyciu szablonów można definiować podstawowe funkcje i właściwości, które mogą znaleźć zastosowanie w kolejnych aplikacjach ECM. Istotne jest to, że konfiguracja ograniczona jest jedynie do zaprezentowania różnic w aplikacjach. Przykładowo: tam, gdzie zastosowano akta zakupu, w krótkim czasie na tej samej bazie można utworzyć akta klientów lub zamówień.

Więcej na temat administracji specjalistycznej z zastosowaniem Doxis4 cubeDesigner

Funkcje centralne

 • Kształtowanie, konfiguracja i konserwacja aplikacji Doxis4 iECM z użyciem Doxis4 cubeDesigner
 • Elastyczne dostosowywanie usług i klientów Doxis4 w jednym kliencie do administracji specjalistycznej
 • Specjalnie dla działów specjalistycznych: Prosta konfiguracja za pomocą Doxis4 cubeDesigner Light
 • Tłumaczenie aplikacji dostosowanych dla danych klientów na różne języki

Możliwości & zalety

 • Uniwersalny klient do administracji specjalistycznej

  Doxis4 cubeDesigner jest centralnym klientem do projektowania aplikacji i administracji specjalistycznej całego środowiska Doxis4 iECM (archiwizacji, DMS, akt elektronicznych, skrzynek roboczych, workflow itp.). W Doxis4 cubeDesigner odbywa się projektowanie, definiowanie, konfiguracja i dostosowywanie wszystkich aplikacji ECM. Jednolita baza metadanych i uniwersalne usługi specjalistyczne (Security, AuditTrail etc.) nieredundatnie łączą dane i usługi we wszystkich aplikacjach ECM. Raz zdefiniowane i skonfigurowane, projekty i funkcje interfejsu użytkownika są dostępne niezależnie od używanego klienta (dla systemu Windows, internetowego lub mobilnego). Dzięki zintegrowanemu silnikowi skryptowemu można realizować aplikacje i funkcje dostosowane do danego klienta. W celu umożliwienia lokalizacji oprogramowania na różne języki, Doxis4 udostępnia m.in. centralny słownik.

 • Tworzenie, zarządzanie i projektowanie

  Do istotnego zakresu usług Doxis4 cubeDesigner zalicza się tworzenie i zarządzanie strukturami archiwizacji elektronicznej oraz akt elektronicznych, a także zarządzanie zadaniami i procesami (skrzynki robocze i workflow). Tutaj dokonuje się definiowania i projektowania okien dialogowych, przykładowo dla list wyników, masek wyszukiwania i archiwizacji oraz procesów biznesowych (ad-hoc i standaryzowanych). Tutaj też określa się i kontroluje uprawnienia i uprawnienia dostępu dla użytkowników, grup i ról.

 • Ergonomia oprogramowania i projektowanie interakcji

  Interfejs użytkownika klientów Doxis4 można elastycznie dostosowywać do sposobu pracy i umiejętności użytkownika. W ten sposób można przykładowo dostosować formularze wyszukiwania i archiwizacji do danego przypadku zastosowania. Dzięki temu można zapomnieć o obecności niepotrzebnych pól do wprowadzania danych oraz przeładowaniu interfejsu użytkownika zbędnymi elementami. Funkcjonalność ECM można określać i ergonomicznie konfigurować i kształtować zgodnie z danymi wymaganiami. Do projektowania i dostosowywania okien dialogowych, list wyników, masek wyszukiwania i archiwizacji Doxis4 udostępnia różnorodne narzędzia, listy wartości oraz biblioteki. Dotyczy to również wyglądu: Odpowiednio do stosowanego w danej firmie Corporate Design można dostosować kolory i czcionki (rozmiar, rodzaj) aplikacji ECM, a także ikony i symbole używane w oknach dialogowych i przyciskach. Oprócz korzystania z elementów graficznych, możliwa jest też integracja danych z systemów trzecich, np. danych bazowych klientów z systemu CRM lub informacji osobowych z systemu HR. 

 • Najlepsza użyteczność

  Dzięki zastosowaniu graficznego interfejsu użytkownika o wyglądzie typowym dla aplikacji Microsoft, użytkownicy i administratorzy specjalistyczni mogą w łatwy i szybki sposób indywidualnie kształtować, modyfikować i administrować swoimi aplikacjami specjalistycznymi ECM. Dla działów specjalistycznych powstała wersja Doxis4 cubeDesigner light, umożliwiająca elastyczne i samodzielne zmiany konfiguracji bez konieczności znajomości wiedzy programistycznej i wsparcia działu IT. Zakres funkcji dostosowany do wymogów działów specjalistycznych ułatwia obsługę i upraszcza konfigurację.

 • Aplikacje ECM tworzone przez klientów i administracja w danych działach specjalistycznych

  Doxis4 cubeDesigner zarówno dla SER, jak i klientów stanowi administracyjny punkt wyjścia dla komfortowego projektowania, konfiguracji i konserwacji aplikacji Doxis4 ECM. Jest to szczególnie dużą zaletą w przypadku rozbudowy projektu ECM, jeżeli przykładowo inicjalny (pilotażowy) projekt ma być wdrożony przez samego klienta w różnych obszarach przedsiębiorstwa lub też przez niego rozwijany. Zasadnicza separacja administracji systemem od administracji specjalistycznej w obrębie środowiska Doxis4 iECM umożliwia działom organizacyjnym i specjalistycznym samodzielne projektowanie i konserwację swoich aplikacji, podczas gdy administracja techniczna jest zadaniem administratorów systemów IT. Taka separacja jest szczególnie dużą zaletą z punktu widzenia aspektów ochrony danych, np. w przypadku spraw personalnych i dotyczących zawieranych umów.

 • Wielostopniowe środowiska systemowe

  Doxis4 można użytkować w wielostopniowym otoczeniu systemowym ECM, przykładowo jako system rozwojowy, testowy i użytkowy. Przejmowanie kompletnych aplikacji, specyficznych projektów i konfiguracji odbywa się automatycznie i realizowane jest przez mechanizm własny transportu systemu Doxis4.

Test
Preview Lupe
Screen

Samodzielne zarządzanie aktami elektronicznymi

Do najważniejszych funkcji oprogramowania Doxis4 cubeDesigner w dziedzinie akt elektronicznych zalicza się możliwość zarządzania klasami akt i przynależnymi do nich strukturami. Jednolita struktura rejestru ułatwia odszukiwanie dokumentów handlowych. 

Modelowanie procesów biznesowych

Specjalistyczne oprogramowanie klienckie dla administratorów udostępnia wszystkie narzędzia umożliwiające samodzielne przenoszenie kompletnych procesów biznesowych w środowisko obróbki cyfrowej. Należą do nich oczywiście różnorodne możliwości projektowania odpowiednich workflow. Można je łatwo modelować w edytorze graficznym. W Doxis4 cubeDesigner administratorzy specjalistyczni mogą także w prosty sposób projektować odpowiednie maski wprowadzania danych oraz okna dialogowe.

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Przechodzenie do odpowiednich informacji za naciśnięciem kombinacji klawiszy

W Doxis4 cubeDesigner administratorzy specjalistyczni mogą konfigurować funkcję wyszukiwania szybkiego dla często używanych operacji wyszukiwania. W każdej chwili, w dowolnej wersji klienta, dostępne jest też szybkie wyszukiwanie globalne. Szczególnie mocnym punktem jest, dostępna także w cubeDesigner, funkcja tworzenia skrótów klawiszowych szybkiego wyszukiwania. Za ich pomocą użytkownik może wywołać funkcję szybkiego wyszukiwania Doxis4 z poziomu dowolnej aplikacji. Zaznaczanie tekstu, kombinacje klawiszy wywołujące drukowanie, znajdowanie informacji!

Administracja specjalistyczna w Doxis4 – przegląd funkcji

Administracja funkcjami ECM i archiwizacja, DMS, akta elektroniczne, procesy)

 • Tworzenie i zarządzanie
  • klasami dokumentów
  • formularzami dokumentów dla pakietu Microsoft Office
  • klasami akt, włącznie ze stroną wierzchnią metadanych oraz swobodnie definiowalnych, możliwych do ponownego użytku struktur rejestrów (modeli akt)
  • prywatnymi i globalnymi katalogami
  • regułami przechowywania akt i dokumentów
  • listami wyników dla zapewnienia przejrzystości uzyskanych wyników wyszukiwania w postaci list i w formie kalendarzowej
  • formularzami powiadomień dla usługi powiadamiania
 • projektowaniem planów akt o różnorodnej strukturze
 • definicją rozbudowanych procesów wraz z odgałęzieniami i elementami równoległymi oraz powiązaniami logicznymi
 • określaniem terminów dla poszczególnych etapów procesów
 • definiowaniem reguł określających, kto powinien przetwarzać dany proces
 • definiowaniem deskryptorów (metadanych / kryteriów indeksowania)
 • określaniem dowolnych masek wyszukiwania celem zapewnienia elastycznego dostępu do wszystkich obiektów informacyjnych
 • projektowaniem masek obejmujących wiele różnych, bardzo obszernych „Controls”
 • definiowaniem znaczników elektronicznych
 • tworzeniem wyszukiwań szybkich dla rejestrów akt i w kliencie
 • implementacją informacji z systemów trzecich (np. CRM, ERP, HR) w oknach dialogowych i aktach
 • tłumaczeniem okien dialogowych z zastosowaniem słownika i bezpośrednim tłumaczeniem poszczególnych elementów
 • zarządzaniem użytkownikami, grupami, rolami i uprawnieniami

Klient do administracji specjalistycznej

 • Centralny klient do administracji specjalistycznej i projektowania dla wszystkich aplikacji ECM i klientów Doxis4
 • Niezależne od urządzenia projektowanie aplikacji ECM z dostosowywaniem ich wyglądu w razie potrzeby (np. w przypadku urządzeń mobilnych)
 • Konsekwentna separacja administrowania systemem od administracji specjalistycznej
 • Użyteczność, zapewniana przez wygląd typowy dla aplikacji Microsoft
 • Konfiguracja także bez konieczności znajomości specjalistycznej wiedzy programistycznej
 • Projektowanie i modyfikacja ECM/DMS w czasie trwania działania
 • Obsługa wielu kont administratorów-projektantów o określonych uprawnieniach
 • Dostępna wersja o zredukowanym zakresie funkcji „Doxis4 CubeDesigner Light” dla działów specjalistycznych
 • Tworzenie pakietów transportowych w celu rozdzielania dostosowania systemów testowych na użytkowe

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

 • Tworzenie organizacji z użytkownikami, rolami, jednostkami i grupami
 • Zatwierdzanie poszczególnych funkcji i klas przez rozbudowane zarządzanie uprawnieniami
 • Tworzenie raportów dotyczących organizacji i uprawnień w Doxis4 cubeDesigner
 • Określanie wytycznych dotyczących haseł
Funkcjonalność +Content wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
Klient pakietu Doxis4 iECM przeznaczony do projektowania - Doxis4 cubeDesigner
Fact Sheet

Klient pakietu Doxis4 iECM przeznaczony do projektowania - Doxis4 cubeDesigner

Fact Sheet »