Broszura: Doxis Consolidation Service

Migracja w czterech krokach

Bezpieczna i prosta migracja

Brak funkcji, zakończone wsparcie i nieadekwatna pomoc? Jest wiele powodów, by przejść z dotychczasowego systemu na nowoczesne rozwiązanie gotowe na przyszłość. Migracja nie musi być skomplikowana! Usługa Doxis Consolidation Service oferuje cztery kroki, dzięki którym przejście na Doxis to pestka. Możesz zaplanować migrację w każdym kierunku, obliczyć jej koszty i zarządzać nią.

Ta broszura pokaże Ci

  • Jak ustalić, czy należy wycofać dotychczasowy system (lista kontrolna w załączeniu)
  • Jakie korzyści przynosi firmie migracja do Doxis
  • Jak działa migracja za pomocą Doxis Consolidation Service
  • Jak podczas migracji spełniać wymogi prawne w sposób, który można wykazać