Historia klienta: Eissmann Group Automotive

Międzynarodowa strategia cyfryzacji z ECM

ECM dla całej firmy

Gdy placówki, klienci i dostawcy znajdują się na całym świecie, procesy płynnie przekraczające wszelkie granice państw i bariery językowe stają się koniecznością. Eissmann Group Automotive realizuje ten cel dzięki międzynarodowej strategii cyfryzacji, którą wdraża na postawie platformy ECM Doxis Eissmann Group Automotive stopniowo rozbudowuje platformę tak, by objęła całą firmę. Celem jest utworzenie rzetelnej ogólnodostępnej bazy informacji oraz umożliwienie współpracy wewnętrznej i zewnętrznej.

Nasza analiza przypadku pokaże Ci

  • Dlaczego Eissmann Group Automotive realizuje cyfryzację z Doxis
  • Jakie korzyści przynosi firmie międzynarodowe wdrożenie platformy ECM Doxis
  • Jak grupa stopniowo rozszerza Doxis na całą firmę
  • Jak i dlaczego Doxis i system SAP zostały uruchomione i są wdrażane wspólnie