Historia klienta: LWL

Cyfrowy podręcznik procedur szpitalnych zgodny z wymogami KTQ

Zapewnienie jakości stało się proste

Pracownicy szpitali LWL muszą mieć stały dostęp do aktualnego podręcznika procedur szpitalnych, by móc przestrzegać wszystkich obowiązujących wytycznych w zakresie zarządzania jakością. To dlatego w LWL wprowadzono podręcznik cyfrowy oparty na Doxis, który jest zgodny z niemieckimi standardami jakości KTQ. Podręcznik nie tylko dokumentuje procesy zarządzania jakością, lecz także ułatwia odpowiedzialnym za nie urzędnikom tworzenie, publikację i aktualizację potrzebnych dokumentów. Dzięki Doxis LWL utrzymuje stały wysoki poziom jakości oraz tworzy solidne ramy dla pomyślnych recertyfikacji.

Nasza analiza przypadku pokaże Ci

  • Dlaczego szpitale LWL szczególnie cenią podręcznik KTQ oparty na Doxis
  • Jak Doxis ułatwia LWL utrzymywanie i dokumentowanie wysokich standardów jakości w szpitalach
  • Dlaczego cyfrowy podręcznik KTQ redukuje prace przygotowawcze przed recertyfikacją
  • Jak wdrożono podręcznik KTQ w sześciu szpitalach LWL