Wideo produktowe: Automatyczne zarządzanie regułami retencji w dziale kadr

Zarządzanie HR zgodnie z przepisami

Zgodność z przepisami i parametry reguł retencji są w dziale kadr kluczowe. W Doxis reguły retencji są stosowane automatycznie podczas składania dokumentów kadrowych. Kierownik działu kadr może przedłużyć obowiązywanie reguły retencji w reakcji na różne zdarzenia, ale skrócić je może tylko Dyrektor ds. zgodności z przepisami (CCO), aby zapewnić kasowanie danych zgodnie z RODO, np. wtedy, gdy pracownik aktywuje prawo do usunięcia danych.

Ten film pokaże Ci:

  • Jak prosta jest archiwizacja dokumentów i jak działa automatyczne stosowanie reguł retencji
  • Jak przebiega adaptacja reguł retencji i usuwanie danych zgodnie z RODO
  • Jak ścieżka audytu Doxis zapewnia zgodność z przepisami, dokumentując wszystkie działania i zdarzenia
  • Jak definiować i dostosowywać reguły retencji z użyciem Doxis cubeDesigner