Wideo produktowe: Zastosowania operacyjne

Doskonalenie zarządzania incydentami

Doxis w pracy

Dzięki swoim funkcjom integracji Doxis oferuje szeroką gamę możliwości udoskonalania zastosowań operacyjnych. Ten film prezentuje dostawcę mediów, firmę UK National Grid, i ukazuje, jak jej system informacji geograficznej (GIS) jest zintegrowany z Doxis.

Ten film pokaże Ci:

  • Jak treści i procesy z Doxis są wbudowane w GIS, by umożliwić szybsze i adekwatniejsze reagowanie na incydenty
  • Jak przyjazna dla użytkownika platforma Doxis pozwala operatorom szybko uzyskać informacje kluczowe dla zarządzania incydentami
  • Jak inżynierowie terenowi mogą uzyskać dostęp do informacji także poza biurem, aby rozwiązywać problemy w terenie
  • Jak Doxis umożliwia kompletne dokumentowanie procesów i incydentów oraz generuje regularne raporty, zapewniając płynne i ciągłe świadczenie usług