Doxis4 BPM – z myślą o sprawności

(February 11, 2015 - Berlin) Dzięki nowemu systemowi zarządzania procesami biznesowymi Doxis4 (BPM) firma SER zapewnia większą sprawność procesów biznesowych. W rezultacie organizacje mogą szybciej reagować na zmienne warunki bez konieczności ograniczania zgodności (compliance) procesów. W porównaniu z klasycznymi oprogramowaniami BPM nowy system zarządzania zadaniami i procesami Doxis4 obsługuje zadania sytuacyjne oraz standardowe i zautomatyzowane procesy biznesowe – które można elastycznie łączyć, korzystając z tylko jednego rozwiązania. Tym samym Doxis4 integruje ludzi, informacje i transakcje w jednym procesie.

Organizacja, która chce z powodzeniem działać na rynku, potrzebuje sprawnych i inteligentnych procesów. Tradycyjne systemy zarządzania procesami biznesowymi (BPM) są zbyt mało elastyczne i zbyt złożone. Projekty BPM, które miesiącami paraliżują organizacje, są nie do pomyślenia z uwagi na gwałtowny rozwój rynku. Istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie jest szybkie reagowanie na zmiany procesów oraz stałe dopasowywanie przebiegów prac. Tym samym opracowując system BPM Doxis4, firma SER stworzyła zintegrowane rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorstwo po raz pierwszy ma możliwość elastycznego określania stopnia standaryzacji swoich procesów biznesowych oraz płynnego przejścia od zadań i transakcji ad hoc do sterowanego modelami systemu BPM. Do tej pory realizacja tych wymagań zakładała zastosowanie różnych systemów.

Dwie metody – jedno oprogramowanie

Doxis4 BPM udostępnia normatywne i adaptacyjne zarządzanie procesami biznesowymi w jednej aplikacji. Tym samym alternatywa „albo... albo” staje się opcją „zarówno... jak i”. Wspólna baza technologiczna umożliwia połączenie obu metod również w jeden proces. Wszędzie tam, gdzie określone elementy modelu procesu nie mogą lub nie powinny zostać wstępnie zdefiniowane, ich realizacja odbywa się w trybie ad hoc.

BPM-Prozessarten mit Doxis4

Doxis4 obsługuje pełne spektrum procesów

Kto zajmuje się opracowaniem?

System Doxis4 BPM protokołuje każde działanie, wgląd oraz dostęp do danych, dostarczając tym samym odpowiedzi na pytanie o to, kto w tym momencie opracowuje dane zadanie. Gwarantuje to identyfikowalność zadań i procesów oraz możliwość utrzymania zgodności (compliance). Kontrola zadań oparta na poczcie e-mail, którą często stosuje się jako rozwiązanie prowizoryczne, prowadzi natomiast w nieunikniony sposób do nieskoordynowanych i nieprzejrzystych transakcji, niejednolitych wersji dokumentów, a koniec końców do braku efektywności i zgodności (compliance).

Wiedza o procesach, którą można ponownie wykorzystać

Istotną zaletą systemu Doxis4 BPM jest możliwość ponownego wykorzystania wiedzy dotyczącej procesu. Powtarzalne transakcje zaplanowane ad hoc mogą być łatwo i szybko standaryzowane lub wykorzystywane w podobnych transakcjach za pośrednictwem funkcji „kopiuj i wklej”. Wiedza o procesach staje się odtwarzalna – również dla współpracowników.

Połączenie procesów i informacji

SER łączy informacje i procesy w jednym oprogramowaniu. System BPM jest integralną częścią rozwiązania Doxis4 do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie, a także może być stosowany jako niezależna aplikacja. W ten sposób w procesach dostępne są również wszystkie potrzebne informacje o procesie, jak np. dokumenty, wiadomości e-mail, akta elektroniczne, całe transakcje lub dane pochodzące z dołączonych systemów zewnętrznych, jak ERP czy CRM. Bez tej nieograniczonej integracji systemu zarządzania treścią w przedsiębiorstwie pracownicy musieliby mozolnie wyszukiwać istotne dla procesu informacje w innych systemach.

Oficjalna prezentacja produktu Doxis4 BPM odbędzie się 26 marca 2015 r. w Bonn podczas centralnej uroczystości zorganizowanej dla Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Kontakt z prasą

W przypadku zapytania prasowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

SER Solutions International GmbH
Public Relations
Joseph-Schumpeter-Allee 19
53227 Bonn
www.sergroup.com/en/
press@sergroup.com

Osoba kontaktowa

Pani Bärbel Heuser-Roth
Email: baerbel.heuser-roth@ser.de
Tel.: +49 (0) 228 90896 220