Grupa SER otrzymała najwyższe oceny produktów w kategoriach „Cyfrowa transformacja biznesu” i „Zarządzanie informacją”

(January 18, 2021 - Warszawa) GARTNER INC. przyznała Grupie SER najwyższe oceny produktu w dwóch kategoriach – Cyfrowa Transformacja Biznesu (3.75/5) i Zarządzanie Informacjami (3.98/5) w raporcie “2020 Critical Capabilities for Content Services Platforms”.

The Gartner 2020 Critical Capabilities for Content Services Platform to raport towarzyszący badaniu Magic Quadrant, w którym grupa SER została uznana za wizjonera w 2020 roku**. Analizuje on produkty i usługi 18 dostawców na rynku w oparciu o 5 przypadków użycia i zestaw 9 kluczowych funkcji. Głównym celem raportu jest pomoc kupującym w znalezieniu najlepszej platformy do zarządzania treścią, dostosowanej do ich potrzeb.

Raport stwierdza “dojrzałość rynku platform usług zarządzania treścią” i wskazuje, że główne „różnice pomiędzy dostawcami umiejscowione są: w zakresie zastosowania możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję, w podejściu do federalizacji usług przetwarzania treści oraz w dostępnych prekonfigurowanych pakietach aplikacyjnych”.

Kategoria “Cyfrowa transformacja biznesu”, w której SER Group uzyskała najwyższy wynik, obejmuje zdolności Content Services Platform (CSP) do dostarczania narzędzi umożliwiających tworzenie procesów z zewnętrznymi usługami, wspieranie ich rozbudowy i bezpieczną automatyzację w różnych aplikacjach.

“Zarządzanie informacją” to druga kategoria, w której SER Group również uzyskała najlepszy wynik. Obejmuje ona zdolność CSP do pełnienia funkcji bezpiecznego, korporacyjnego repozytorium, wspierającego tworzenie, egzekwowanie i zarządzenie polityką firmy. CSP wspiera również możliwości audytu w zakresie zarządzania rekordami repozytorium z silnym ukierunkowaniem na bezpieczeństwo i poszanowanie polityki prywatności.

“Jesteśmy dumni, że firma Gartner nie tylko przyznała nam najlepszy wynik w kategoriach cyfrowej transformacji biznesowej i zarządzania informacjami, ale także uplasowała nas w pierwszej 4 spośród 18 dostawców we wszystkich pięciu badanych przypadkach użycia” - komentuje Morad Rhlid, Dyrektor Zarządzający SER Solutions International. „Znakomite wyniki Grupy SER odzwierciedlają nasze innowacyjne podejście do łączenia treści, procesów oraz usług kolaboracji ze sztuczną inteligencją I najwyższymi standardami bezpieczeństwa. A to wszystko w ramach jednej platformy. Dzięki naszej silnej, technologicznej podstawie, możemy dostarczyć aplikacje biznesowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i scenariuszy użycia, przy minimalnym wsparciu naszych klientów w osiąganiu ich celów.” – dodaje.

Dr Gregor Joeris, CTO w SER Group, dodaje: „Cieszymy się, że firma Gartner doceniła naszą wiodącą rolę w zarządzaniu informacjami, treścią I procesami, a także wspieraniu firm
w cyfrowej transformacji biznesu. Biorąc pod uwagę możliwości naszego niskopoziomowego kodu, wierzymy, że posiadamy bogate portfolio usług integracji i inteligentnej automatyzacji – które, jak wiemy, jest bardzo istotne dla naszych klientów w spełnieniu ich potrzeb względem nowej rzeczywistości miejsca pracy.”

*Critical Capabilities for Content Services Platforms, Lane Severson | Michael Woodbridge | Marko Sillanpaa, 17 Listopad 2020

**Magic Quadrant for Content Services Platforms, Lane Severson | Michael Woodbridge | Marko Sillanpaa, 16 Listopad 2020

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług uwzględnionych w jej publikacjach badawczych, a także nie zaleca użytkownikom wyboru wyłącznie tych dostawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę lub zostali wyróżnieni w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej analityków i nie należy ich traktować jako przedstawienia faktów. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, do swoich badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Kontakt z prasą

W przypadku zapytania prasowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

SERgroup Holding International GmbH
Public Relations
Joseph-Schumpeter-Allee 19
D-53227 Bonn
www.sergroup.com
press@sergroup.com

Osoba kontaktowa

Pani Silvia Kunze-Kirschner
Email: press@sergroup.com
Tel.: +49 (0) 228 90896-0