SER pomyślnie uzyskał certyfikat ISO 9001:2015

(December 10, 2019 - Bonn) Zarządzanie jakością w najlepszym wydaniu - certyfikat ISO 9001 potwierdza kompetencje Grupy SER w zakresie tworzenia oprogramowania

Po audycie przeprowadzonym przez TÜV Rheinland firma SER Software Technology GmbH uzyskała certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 w zakresie rozwoju oprogramowania. ISO 9001 jest najważniejszym międzynarodowym standardem zarządzania jakością. Certyfikat systemu zarządzania jest uważany za gwarancję wysokiej jakości, standardów i bezpieczeństwa w tworzeniu oprogramowania.


SER Software Technology GmbH w Bonn jest spółką zależną od SER Group, odpowiedzialną za rozwój oprogramowania. Tworzy Doxis4, platformę technologiczną oraz rozwiązania programowe dla ECM, BPM oraz usług współpracy i usług kognitywnych. W rozwój produktów w grupie SER jest zaangażowanych ponad 100 pracowników.


Struktura Doxis4 Quality Management zgodna z ISO

SER Software Technology wykorzystuje własny pakiet rozwiązań zarządzania jakością: Doxis4 Quality Management. W ten sposób dokumentuje cały proces tworzenia i modyfikacji instrukcji zarządzania jakością. Wszystkie dokumenty QM (instrukcja, opisy procesów, instrukcje pracy, formularze itp.), a także odpowiednie dokumenty pomocnicze są zarządzane centralnie z możliwością kontroli wersji. Oznacza to, że w każdej chwili można sprawdzić, kto i kiedy utworzył, zredagował, wprowadził lub wycofał dokumenty. Pakiet rozwiązań zarządzania jakością Doxis4 ma strukturę zgodną z ISO, dzięki czemu może być przez nie certyfikowany.


Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że rozwój oprogramowania w Grupie SER w znakomitym stopniu spełnia międzynarodowe wymagania jakości i został dodany do listy „Certyfikatów Doxis4” dla klientów Grupy SER.

Wysoka satysfakcja klienta dzięki aktywnemu zarządzaniu jakością

Certyfikat ISO 9001 podkreśla wagę jaką SER Software Technology GmbH przywiązuje do zarządzania jakością w rozwoju rozwiązania ECM, jakim jest Doxis4. Zadowolenie klienta jest najwyższym priorytetem firmy.
„Od samego początku naszym celem nie była tylko formalna zgodność z ISO 9001:2015 jako najważniejszym standardem w zarządzaniu jakością, ale też aktywna praktyka i tym samym ciągłe doskonalenie”, wyjaśnia Klaus Eulenbach, Dyrektor Zarządzający w SER Software Technology GmbH.

„Zapewnienie i ciągłe zwiększanie zadowolenia klientów jest jedną z naszych nadrzędnych
zasad. Spełniamy wymagania jakościowe naszych klientów i partnerów oraz wymogi
ustawowe poprzez konsekwentne planowanie, kontrolowanie i monitorowanie działań
związanych z jakością rozwoju oprogramowania. Widzimy naszą firmę jako dostawcę
premium, który gwarantuje produkty najlepszej jakości. Fakt, że otrzymaliśmy ten certyfikat,
świadczy o tym, że skutecznie sprostaliśmy wymaganiom, które sobie stawiamy” dodaje
Eulenbach.

Certyfikat ISO 9001 jest ważny przez trzy lata i będzie weryfikowany poprzez regularne audyty
monitorujące procesy i jakość. Oznacza to, że klienci SER Group na całym świecie mogą
polegać na niezmiennie wysokiej jakości rozwiązania Doxis4.


Doxis4 zapewnia firmom wszechstronne i przyjazne użytkownikowi oprogramowanie do
digitalizacji wszystkich obszarów ich działalności. Może zharmonizować zmienne
i znormalizowane procesy, skalować aplikacje, użytkowników i zakres, usuwać problemy
systemowe i bariery językowe oraz zapewniać płynną obsługę.
Aby pobrać certyfikat kliknij tutaj.

O standardach ISO
ISO 9001 jest dobrowolnym standardem dla systemów zarządzania jakością opublikowanym
przez ISO, Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.
Norma ISO 9001 została ustanowiona, aby pomóc organizacjom upewnić się, że spełniają
potrzeby swoich klientów, a jakość jest stale podnoszona. System zarządzania jakością
oznaczony symbolem TÜV Rheinland został poddany audytowi i certyfikacji przez TÜV
Rheinland, niezależnego dostawcę usług kontrolnych.

Kontakt z prasą

W przypadku zapytania prasowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

SERgroup Holding International GmbH
Public Relations
Joseph-Schumpeter-Allee 19
D-53227 Bonn
www.sergroup.com
press@sergroup.com

Osoba kontaktowa

Pani Silvia Kunze-Kirschner
Email: press@sergroup.com
Tel.: +49 (0) 228 90896-0