SER współpracuje z uczelnią CUMT w Xuzhou

(November 6, 2014 - Berlin) Grupa SER zawarła umowę o współpracy z Chińskim Uniwersytetem Górniczo-Hutniczym (CUMT) w Xuzhou. Jej celem jest językowa i terminologiczna lokalizacja oprogramowania SER w języku chińskim oraz finansowanie pobytów chińskich studentów za granicą w celu zapewnienia personelu dla zlokalizowanych w Chinach niemieckich i zagranicznych spółek zależnych podczas stosowania oprogramowania SER.

W dniach 21–22.10.2014 pan Kurt-Werner Sikora, przewodniczący Zarządu SER Group, odwiedził Chiński Uniwersytet Górniczo-Hutniczy (CUMT) w Xuzhou. CUMT należy do 100 najważniejszych uniwersytetów w Chinach, które od 1995 r. w ramach „Projektu 211“ otrzymują specjalne wsparcie jako elitarne uczenie wyższe.

Oprócz transferu wiedzy przedmiotem współpracy jest również wymiana międzykulturowa dotycząca środowisk pracy i ich procesów biznesowych. Dzięki swoim dodatkowym kwalifikacjom absolwenci CUMT będą mieć możliwość realizacji ciekawych zadań w chińskich spółkach zależnych należących do koncernów międzynarodowych. Innym celem współpracy jest dostosowanie oprogramowania SER do zadań administracyjnych i specjalnych przebiegów prac realizowanych w chińskich przedsiębiorstwach. Istotnym tematem rozmów prowadzonych w Xuzhou była kwestia lokalizacji oprogramowania rozumianej jako adaptacja do kultury miejsca pracy.

Firma SER chce udostępnić swoim chińskim klientom optymalnie dostosowane oprogramowanie ECM, a także jednocześnie zapewnić im doskonale wykwalifikowany personel zajmujący się realizacją projektów ECM oraz zastosowaniem aplikacji na miejscu.

Podpisanie porozumienia

Przy okazji wizyty Kurt-Werner Sikora i rektor Uniwersytetu Ge Shirong podpisali porozumienie o współpracy chińskiej uczelni i niemieckiej grupy przedsiębiorstw. Z chińskiej strony w spotkaniach wzięli udział między innymi: pracownicy uniwersyteckiego Biura ds. Partyjnych i Rządowych, Instytutu Badawczego Wiedzy i Technologii, Instytutu Języków Obcych, Wyższej Szkoły Komputerowej oraz Wydziału ds. Wymiany Zagranicznej.

Niektóre z istotnych postanowień porozumienia:

  • CUMT zapewni firmie SER wsparcie w tłumaczeniu oprogramowania ECM z języka niemieckiego i angielskiego na chiński, a także w dostosowaniu oprogramowania do wymagań chińskiego rynku.
  • W tym celu obydwie organizacje wspólnie utworzą na uczelni laboratorium poświęcone ECM.
  • Wieloosobowe zespoły, składające się w równym stopniu z chińskich i niemieckich absolwentów zapewnią adaptację oprogramowania do środowiska pracy w Chinach.
  • SER zapewni stypendia dla wybranych utalentowanych studentów na kierunkach informatyka ekonomiczna, informatyka techniczna, językoznawstwo oraz ekonomika przedsiębiorstw.
  • W tym zakresie firma poniesie koszty semestru nauki lub praktyki zawodowej w Niemczech trwających sześć lub dwanaście miesięcy.
  • SER wspiera dwujęzyczne studia licencjackie i magisterskie lub sprawozdania z praktyk w połączeniu z pobytami w Niemczech.

Kontakt z prasą

W przypadku zapytania prasowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

SER Solutions International GmbH
Public Relations
Joseph-Schumpeter-Allee 19
53227 Bonn
www.sergroup.com/en/
press@sergroup.com

Osoba kontaktowa

Pani Bärbel Heuser-Roth
Email: baerbel.heuser-roth@ser.de
Tel.: +49 (0) 228 90896 220