www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

SER Group

Przedsiębiorstwo, które chce wyznaczać standardy w swojej klasie, musi być więcej niż tylko dobre w tym, co robi. Musi ono podążać za celami swoich klientów. Jego technologie i produkty nie mogą tylko podążać za tendencjami rozwojowymi – muszą je wyznaczać. Jego wiedza musi bazować na doświadczeniach praktycznych, a posiadane kompetencje muszą sprawdzać się w pragmatycznych rozwiązaniach.

Od 35 lat firma SER wyznacza standardy w projektowaniu oprogramowania do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM). Dzięki łatwemu w obsłudze systemowi do zarządzania dokumentami procesy biznesowe wymagające dużej liczby dokumentów stają się bardziej wydajne, efektywne i opłacalne. O naszym sukcesie świadczy ponad 2.000 udanych projektów i więcej niż 5 mio. użytkowników. Zgodnie z aktualnie opublikowanymi bilansami firma SER jest dzięki temu wśród niemieckich producentów numerem jeden pod względem obrotów, dochodu brutto, wyniku operacyjnego i liczby pracowników. Za pośrednictwem ponad 550 pracowników oraz europejskiej sieci doświadczonych partnerów firma SER oferuje swoim klientom doradztwo osobiste i obsługę oraz zapewnia usługi wdrożeniowe i długofalową konserwację.

Firma SER w liczbach

  • 35 lat doświadczenia
  • 10 x w Niemczech
  • 22 lokalizacji na całym świecie
  • 550 pracowników
  • ponad 2.000 projektów
  • ponad 1 mln użytkowników

SER – Znaczenie/początki

  • Software Enterprise Research
  • rok założenia 1984
  • obecnie 15 spółek w całej Europie
  • Samodzielne projektowanie oprogramowania oraz badanie inteligentnych modeli i technologii

SER oznacza Software Enterprise Research

W przypadku założonej w 1984 r. firmy SER dość wcześnie okazało się, że konieczne będzie stworzenie struktury koncernu, w skład której wchodzi obecnie 15 spółek w całej Europie. Ich nazwy zależą od zakresu i lokalizacji działalności – przykładem może tu być „SER Solutions Deutschland GmbH”. W tym przypadku chodzi o spółkę zajmującą się sprzedażą rozwiązań na terenie Niemiec.

Któż byłby zaskoczony faktem, że znaczenie nazwy i skrótu SER przesuwa coraz bardziej się na drugi plan? Fenomen typowy także dla branży oprogramowania: użycie trzech liter, których znaczenie jest obecnie znane w niewielkim stopniu. Znamiennym przykładem mogą w tym przypadku być znane na całym świecie przedsiębiorstwa SAP i IBM.

SER oznacza Software Enterprise Research

Od samego początku w centrum zainteresowania „Software Enterprise Research” znajduje się projektowanie oprogramowania oraz badanie inteligentnych metod i technologii wykorzystywanych w pracy umysłowej na potrzeby przedsiębiorstw i organizacji. Początkowo chodziło o to, aby archiwizacja elektroniczna i zarządzanie dokumentami można było zastosować w jak największej liczbie branż w celu zwiększenia wydajności pracy. Tuż przed końcem zeszłego tysiąclecia wykorzystujące sieci neuronowe technologie SER wyewoluowały w rozwiązania do automatycznego rozpoznawania i edycji treści. Dzięki inteligentnemu połączeniu treści, działań operacyjnych i ludzi otwarło to drogę dla cyfrowej rewolucji przemysłowej. W 2014 r. zastosowanie tych technologii w przedsiębiorstwie znacząco przyczyniło się do wzrostu wydajności pracy biurowej.

Wraz z opracowaniem pakietu Doxis4 iECM firma SER po raz kolejny postawiła technologiczny kamień milowy. Zorientowana na usługi architektura pozwala na korzystanie z aplikacji w całym przedsiębiorstwie w sposób zależny od potrzeb. Opracowany przez SER system zarządzania treścią w przedsiębiorstwie umożliwia inteligentną automatyzację i przyspieszenie procesów biznesowych oraz poprawę poziomu usług serwisowych.

© SER Software Enterprise Research

Więcej o Software Enterprise Research

Obszary działalności SER

Słowo „organizacja” wywodzi się z greckiego trzonu „organon”, oznaczającego instrument lub narzędzie. Ma to nam przypominać, jaka naprawdę powinna być organizacja. Zamiast biurokracji wybieramy motywację, inicjatywę i odpowiedzialne działanie. „Szczupłe” struktury organizacyjne i płaskie hierarchie oznaczają przy tym wydajność i elastyczność SER Group. Zapraszamy do BLIŻSZEGO przyjrzenia się naszej strukturze organizacyjnej.

Więcej na temat obszarów działalności SER

SER na świecie

Grupa SER jest reprezentowana przez 22 międzynarodowych filiali, jak rownież poprzez sieci doświadczonych internationalnych partnerów. Proszę wybrać miasto, aby znaleźć więcej informacji o lokalnym biurze SER.

Odnajdź swoje powołanie w SER

W SER znajdziesz swoje powołanie. Zaangażowani i zmotywowani pracownicy mają u nas szansę na podążanie własną drogą. Źródłem motywacji są u nas wsparcie, ciekawe projekty oraz wyzwania zawodowe. Nowi pracownicy zastaną tutaj przyjazną i swobodną kulturę organizacyjną, dzięki której opracowywanie pomysłów oraz wykazywanie zaangażowania i inicjatywy staną się przyjemnością.