Broszura: Archiwizacja dokumentów z Doxis

ECM dla księgowości

Certyfikowane bezpieczeństwo

Księgi transakcji, salda kont, wyciągi z kont, faktury przychodzące i wychodzące oraz korespondencja towarzysząca: Każdego dnia otrzymujesz dokumenty podlegające zasadom retencji i musisz zapewnić ich poprawne i bezpieczne włączenie do akt oraz archiwizowanie. Procesy cyfrowe nie tylko upraszczają i przyspieszają archiwizację dokumentów, lecz także zapobiegają opóźnieniom w procesach następczych takich jak zatwierdzanie faktur. Dzięki certyfikowanemu rozwiązaniu dla archiwizacji dokumentów będziesz od samego początku działać zgodnie z prawem w sposób, który można wykazać.

Ta broszura pokaże Ci

  • Dlaczego cyfrowa archiwizacja dokumentów upraszcza zachowywanie zgodności z prawem
  • Które wymogi prawne są przedmiotem certyfikacji Doxis
  • Jak szybciej znajdować powiązane dokumenty i transakcje
  • Jak SER pomaga w migracji dokumentów z dotychczasowych archiwów do Doxis